Informācija par atvaļinājumiem Strenču novada bibliotēkās

Atpakaļ

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja – bibliotekāre Ilvija Ķimse no 31.maija līdz 13.jūnijam atvaļinājumā.

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas vadītāja- bibliotekāre Līga Rābante  no 24.maija līdz 6.jūnijam atvaļinājumā.

Plāņu pagasta Plāņu bibliotēkas vadītāja- bibliotekāre Daina Rezgale  no 24.maija līdz 6.jūnijam atvaļinājumā.