Gaidāmas pārvērtības pilsētas centrā Sedā

Atpakaļ

Foto – Gints Akmentiņš.

Sedā gar pilsētas centrālajām ielām, viena blakus otrai slejas dzeltenas Staļina klasicisma stilā celtas divstāvu dzīvojamās mājas. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik koncentrētā veidā iespējams redzēt šādu arhitektūru. Tieši šī Padomju laika sajūtu klātbūtne ir Sedas īpašais šarms, ko vēlamies saglabāt un popularizēt. Vēsturiskās apbūves ansamblis Strenču novada Teritorijas plānojumā noteikts kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis un  pilsētas centra ainava kā aizsargājama urbānā ainava.

2012.gadā, Strenču novada pašvaldībai, izdevās daļēji rekonstruēt Sedas kultūras namu, kas būvēts 1959.gadā. Rekonstrukcijas darbu mērķis bija saglabāt pēc iespējas autentiskāku šīs ēkas izskatu, kas būtu uzskatāms kā Staļina valdīšanas laika arhitektūras liecinieks. Vieta tika izvēlēta, apzinot tūristu lielo interesi par Sedas pilsētu kā unikālu Staļina laika pilsētapbūves objektu un pilsētai piegulošā Sedas tīreļa dabas procesiem. Sedas kultūras nama otrā stāva telpās izveidota padomju laika ekspozīcija, kas guvusi popularitāti tūristu vidū un valsts nozīmes publiskajos masu medijos.

Sedas pilsētas sirds ir pilsētas centrālais laukums, no kura uz visām pusēm kā artērijas sadalās mazās ieliņas ar 50. gadu sākumā celtajām dzeltenām tipveida mājām. Lai nokļūtu jebkurā pilsētas vietā, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan iebraucējiem nākas šķērsot pilsētas centru. Pilsētas centrs sevišķi viesiem un caurbraucējiem rada pirmo priekšstatu par visu pilsētu kopumā. Pašvaldība ieguldījusi prāvus līdzekļus centrālā laukuma braucamās daļas seguma un centra apgaismojuma atjaunošanā, taču apļveida apstādījumiem, kas atrodas paša laukuma centrā nepieciešama rekonstrukcija, dobju apmaļu atjaunošana, gājēju celiņu seguma nomaiņa gar veikalu rindu. Autobusa pieturvieta un tās infrastruktūra morāli un fiziski novecojusi. Nojumei nolobījies krāsojums, apmeklētāju soliņš savu laiku nokalpojis.

Ideja Par pilsētas centra rekonstrukciju tika aprakstīta projekta “Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā” iesniegumā, kas LEADER programmā  guvusi atbalstu un ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansējumu. Projekta ietvaros tiks rekonstruēti apstādījumi un izbūvētas jaunas apmales, rekonstruēta auto piestātne,  t.sk. tās krāsošana, ievērojot pilsētas centra ainavas krāsu paleti; bruģētas ietves gar veikalu, izbūvei izvēloties dzelteni oranžo bruģi; savietots autopiestātnes bruģētais laukums ar ietvi Miera ielā; ietvēs iestrādātas speciālas vadlīnijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Darbi tiks uzsākti 2020.gada pavasarī, pēc iepirkuma procedūras un rekonstrukcijas darbu veicēja izvēles.

Biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” lēmums par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai: 03.05.2019.

Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta ieviešanu: 01.07.2019.

Projekta kopējais finansējums: 27 525,29 EUR

ELFLA atbalsts: 13 774,31 EUR

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja,

t.: 29436275, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv.