“Gadsimtu satikšanās. Dāvim Spundem – 140”

Atpakaļ

Ar „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017” finansējumu veiksmīgi noslēdzies projekts “Gadsimtu satikšanās. Dāvim Spundem – 140”, kas veltīts Strenču novadnieka jubilejai un viņa atstātā mantojuma – vēsturiskās melnbaltās fotogrāfijas godā celšanai.

Projekta darba grupā vēstures skolotājas Sarmītes Krūzes vadībā kopš mācību gada sākuma aktīvi rosījās Strenču novada vidusskolas skolēni interesantās nodarbēs izzinot savas pilsētas seno fotogrāfiju kā materiālā kultūras mantojuma bagātību.

5.decembrī Strenču novada bibliotēkā bija iespēja redzēt skolēnu sagatavoto prezentāciju “Pagātnes ainava mūsdienu skatos”, kurā atspoguļotas dažādu norišu un objektu pārvērtības līdz mūsdienām.

Strenču novada mājaslapā sadaļā Tūrisms pieejama skolēnu izveidotā digitālā karte ar atzīmētām vietām, to fotogrāfijām un aprakstiem. Fotogrāfijās attēloti objekti mūsdienās un pagātnē.

Projekta ietvaros tika izgatavotas 11 lielformāta vēsturiskās fotokopijas ekspozīcijas izveidei, kas Strenču novada ļaudīm būs īpašs pārsteigums 2018.gada 8. martā – fotogrāfa 140 gadu jubilejas pasākumā  “Uz jubileju ielūdz Dāvis Spunde”.

Digitālā karte:

https://drive.google.com/open?id=1CAGFLYATHmLsMS1lhteAolNLaxtVQUkh&usp=sharing

Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja