ESF līdzfinansētajs pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Atpakaļ

Šobrīd, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) “MC Alfa – mācību centrs” īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Atšķirīgi no ierastajām pieteikšanās kārtām, šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Mācību maksu 90% apjomā sedz ES fondi un valsts.

Informatīvi, efektīvi, attālināti!

 Pieteikšanās mācībām no 30. jūnija līdz 15. jūlijam, tiešsaistē:

Attālināto mācību kārtā piedāvātas 3 veidu mācību programmas:

  • profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. Šīs mācības paredz mācības 160 – 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā;
  • moduļi, kas ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa un nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Moduļi sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību. Šo mācību programmu priekšrocība – vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem ļauj sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju;
  • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

Vispārējās prasmes

Vispārējās prasmes (IKT, UD, Sab.droš.) (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/894/show

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/886/show

Iniciatīva un uzņēmējdarbība

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/887/show

Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/891/show

Datorprasmes

Datorprasmes dārzkopībā (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/907/show

Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/914/show

Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/900/show

Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/906/show

Datu analīze loģistikā (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/895/show

Dokumentu apstrāde loģistikā (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/896/show

Lauksaimniecības nozare

Dārzkopības pamati (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/908/show

Augu aizsardzība

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/909/show

Dārzkopības augu kopšana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/910/show

Kultūraugu mēslošana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/913/show

Ražas sagatavošana uzglabāšanai

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/915/show

Transporta un loģistikas nozare

Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/899/show

Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/901/show

Ražošanas apgādes loģistika

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/902/show

Sadales loģistika

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/904/show

Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/905/show

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Algoritmēšanas un programmēšanas pamati

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/882/show

EIKT drošības politikas veidošana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/883/show

EIKT pamatprocesi un darbu veidi

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/884/show

EIKT produktu izstrāde

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/885/show

Lietotnes programmēšana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/888/show

Programmēšanas tehnoloģijas

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/890/show

Sistēmu programmēšana

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/892/show

Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/893/show

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare (moduļu kopas)

IKT pamatprocesu attīstīšana (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/917/show

IKT, Sabiedrības drošība (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/918/show

Programmēšanas pamati (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/919/show

IT produktu izstrāde pārdošanai (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/920/show

Lietotņu programmēšana un pārdošana (moduļu kopa)

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/921/show

Nodarbības sākas augustā.