ES programmēšanas nedēļa #CodeWeek Strenču skolā

Atpakaļ

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no šā gada 5. līdz 20. oktobrim norisinājās Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa jeb #CodeWeek.

Arī mēs – Strenču novada vidusskolas sākumskolas skolēni skolotājas Solvitas Tēbergas vadībā atsaucāmies aicinājumam, šajā laika posmā piedāvāt aktivitātes, kuras dod iespēju skolēniem izpausties programmēšanā.

Kāpēc tas ir tik nozīmīgi skolēniem? Programmēšana ir veids, kā attīstīt domāšanu, stiprināt problēmu risināšanas prasmes un palīdzēt izprast apkārt notiekošo lietu kārtību un dažādos procesus. Programmēšana ir ātrākais veids, kā īstenot idejas, un efektīvākais veids, kas ļaut attīstīt skaitļošanas tipa domāšanas spējas.

Kopā ar 1. klases skolēniem iesaistījāmies aktivitātē “Programmēšana bez digitālās tehnoloģijas (bez datora)”. Pārliecinājāmies, ka programmēšana ir izaicinājums, kura īstenošanai, ne vienmēr ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas un dators. Šajā mācību stundā, skolēni tika iesaistīti uz sacensības/sadarbības principiem balstītā spēlē, kura dod iespēju iepazīties ar:

  • svarīgākajiem programmēšanas principiem;
  • gūt sadarbības un sacensības pieredzi;
  • izprast lomu sadalījumu starp programmētāju (Cody) un robotu (Roby);
  • iepazīties ar vienkārša norādījuma un norādījumu kopuma koncepciju;
  • uzzināt, ka vienkāršu norādījumu secība var atrisināt problēmu;
  • veicot attiecīgas programmas darbības simulāciju, pārbaudīt tās pareizību;
  • saprast, ka programmēšana pārsvarā ir loģiska domāšana, nevis tehnoloģija.

2., 3. un 4. klašu skolēni programmēšanas prasmes apguva lietotnē www.code.org. Tajā rotaļas formā izklāstīti programmēšanas pamatprincipi, kurus skolēni lika lietā, lai izpildītu uzdevumus. Iepriecināja tas, ka šajā lietotnē varējām izvēlēties savu dzimto valodu. Lapas apakšdaļā atradām sadaļu “Izpētīt kodu studiju”, kur ir daudz spēļu, kuras varējām izmēģināt. Pārejot no līmeņa uz līmeni, skolēns varēja uzzināt un izveidot savas īsās programmas.

ES programmēšanas nedēļa #CodeWeek  Latvijā un pasaulē.

ES programmēšanas nedēļa notiek jau septīto reizi un guvusi plašu popularitāti, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. ES programmēšanas nedēļu palīdz īstenot 80 brīvprātīgie valstu vēstnieki, 42 valstu izglītības ministriju koordinatori un 280 vadošie skolotāji, un viņu skaits arvien turpina pieaugt. Viņi ir devuši vislielāko ieguldījumu, sekmīgi realizējot 2018. gada programmēšanas nedēļu, kurā piedalījās vairāk nekā 10 % skolu no dažādām ES un Rietumbalkānu valstīm, kā arī piesaistīja vairāk nekā 2,7 miljonus dalībnieku dažādos pasākumos, kuru skaits sasniedza gandrīz 44 000.

Ik nedēļu Strenču skolas 1.-4.klašu skolēni programmēšanu un robotiku ārpus mācību stundām apgūst ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Skolotāja S.Tēberga