DROŠĪBAS NEDĒĻA Strenču skolā

Atpakaļ

Kā jau katru mācību gadu, skolās septembris ir drošības mēnesis. Strenču novada vidusskolā 10. un 13.septembrī skolēniem ieplānotas un īstenotas drošības stundas  sadarbībā ar Valsts policijas vecāko inspektori Ilzi Ivani un inspektori Evitu Albergu. Stundās tika pārrunāts par satiksmes drošību ceļā no mājas uz skolu, drošu riteņbraukšanu un personīgo mantu glabāšanu, savstarpējām attiecībām skolā, sociālo komunikāciju interneta vidē. Sarunās ar skolēniem inspektores atklāja, ka satraucoši daudz skolēnu braucot ar riteni nelieto galvu aizsargājošo riteņbraucēju ķiveres, kaut iegādātas tās ir. Aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem par drošas braukšanas nosacījumiem: ritenis ar bremzēm, atstarotājiem, gaismu; riteņbraucējs ar ķiveri un drošības vesti!

Sadarbībā ar Strenču posteņa VUGD komandieri Gustu Svarinski  skolēni atkārtoja  un pārrunāja par drošības dienestiem, rīcību ārkārtas gadījumā un nepieciešamo rīcību ugunsgrēka gadījumā gan skolā, gan mājās, dūmu detektoru nepieciešamību dzīvojamās telpās. Kopa ar bērniem komandieris pārrunāja dažādus nelaimes gadījumus un nepieciešamo rīcību katrā gadījumā.

Ceturtdien, 12.septembrī, plkst. 11.00 Strenču novada vidusskolā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un  iestādes rīkotās taktiskās mācības, kurās tika pārbaudītas un pilnveidotas objekta rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.

Mācībās piedalījās ugunsdzēsēji glābēji no Strenčiem, Valkas, Smiltenes un Valmieras, kā arī skolas darbinieki un skolēni.

Rūpēsimies par savu drošību ik dienas!