Drīzumā pastkastītēs – “Mūsu Novada Vēstis”

Atpakaļ

Valmieras tipogrāfijā VALPRINT top janvāra mēneša izdevums “Mūsu Novada Vēstis”.

Avīzītes janvāra izdevumā lasiet:

 • Digitālā pastkastīte saziņai ar valsti portālā Latvija.lv
 • Gaujas plostnieku amata prasmes iekļautas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
 • Bērnu veselības buss viesosies Strenčos
 • Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs viesojas Strenču novadā
 • Strenču novada domes ziņas
 • Riepas, logu stiklu un elektroniku EKO laukumā var nodot bez maksas
 • Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra paveiktais 2018. gadā
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija par izmaiņām 2019. gadā
 • Par ventilāciju dzīvokļos, kuros izmanto dabasgāzi
 • Informācija par LEADER projektu konkursa nākamo kārtu
 • Organizācijas “Glābiet bērnus” Strenču nodaļas informācija
 • Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika par 2018. gadu
 • Par karjeras projekta aktivitātēm
 • Projekta “Latvijas skolas soma” aktualitātes
 • Dzimtsarakstu nodaļas informācija
 • Foto atskats u.c.