Drīzumā pastkastītēs būs “Mūsu Novada Vēstis”

Atpakaļ

Valmieras tipogrāfijā VALPRINT tiek drukātas jaunākās “Mūsu Novada Vēstis”. Nākošnedēļ tās ieguls arī jūsu pastkastītēs. Maija avīzītē lasiet:

• Ārkārtējā situācija turpinās līdz 9. jūnijam;

• Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” noslēdzies;

• “Skatiens cauri gadsimtam” turpinās;

• Darbi Strenču pilsētas parkā;

• Jauni darbinieki pašvaldībā;

• Uzmanīgi ar uguni mežā!

• Strenču novada domes ziņas;

• Tiks papildināta sporta aktivitāšu infrastruktūra Strenčos;

• Atbalstīti divi projekti;

• Apglezno arī tu savu pastkastīti!

• Klientu centrs atsāk darbu klātienē;

• Biedrība “Glābiet bērnus” informē;

• PII “Minkāns” informē;

• “Kad pumpuri plīst…”;

• Karjeras plānošana skolēniem attālināto mācību laikā;

• Novada bibliotēkas atsāk apmeklētāju apkalpošanu;

• Dzimtsarakstu ziņas;

• Foto atskats