Drīzumā “Mūsu Novada Vēstis”

Atpakaļ

Šodien tipogrāfijā VALPRINT drukāšanai nodots pašvaldības informatīvais izdevums “Mūsu Novada Vēstis”. Aprīļa mēneša izdevumā lasiet:

 • 23. Gaujas plostnieku svētki notiks 1. augustā
 • Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš
 • Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2020”
 • Paziņoti grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2019” laureāti
 • Strenču novada domes ziņas
 • Konkurss “Pavasara cīrulītis 2020” e- vidē
 • Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas
 • Sedas pilsētas centrā sākušies būvdarbi
 • Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību
 • Balsosim par projektiem!
 • Pasargā savu psihisko veselību
 • “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana” 1. kārta
 • Informācija par platību maksājumiem
 • Zīmējumu konkurss “Plostam jāiet plosta ceļš”
 • Strenču pilsētas bibliotēka klātienes apmeklējumiem slēgta
 • Darba laiki kasēs
 • Letonika.lv Izmanto attālināti!
 • “Rotaļkonstrukciju uzstādīšana Strenču pilsētā”
 • Dzimtsarakstu nodaļa informē