Drīzumā “Mūsu Novada Vēstis”

Atpakaļ

Tipogrāfijai VALPRINT nodots drukāšanai informatīvais izdevums “Mūsu Novada Vēstis”.

Novembra izdevumā varēs izlasīt:

• Strenču novada domes priekšsēdētāja uzrunu iedzīvotājiem;

• Piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts;

• Piešķirti Strenču novada domes apbalvojumi;

• Informācija iedzīvotājiem;

• Leģendu naktī Jērcēnmuižā;

• Nacionālā Kultūras centra Atzinība;

• Lāčplēša dienā;

• Paldies par akciju “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”;

• Latvijas koporķestra sveiciens svētkos;

• Dalība unikālā datorikas stundā tiešsaistē;

• Ceļojums skaņu pasaulē;

• Lāčplēša dienas noskaņas;

• Mārtiņdiena sākumskolā;

• Izstāde Strenču pilsētas bibliotēkā;

• Strenču novada domes ziņas;

• Dienesta iespējas Valmierā;

• Par dūmu detektoriem;

• Fotostāsts;

• Foto izstāde Mednieku namā;

• Izmaiņas maršrutā Valmiera – Seda – Valmiera