Darba laiki kasēs (atjaunota informācija)

Atpakaļ

Strenču kases darba laiks

Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-16.00

Ceturtdienās 8.00-13.00

 Jērcēnu kases darba laiks

Katra mēneša trešajā un ceturtajā trešdienā.

 Plāņu kases darba laiks

Katra mēneša otrajā un ceturtajā  ceturtdienā

Jaunklidža kases darba laiks

Katra mēneša trešajā ceturtdienā

Sedas pilsētas kases darba laiks

Pirmdienās    8.00 -11.30; 12.30 -17.30

Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās  8.00-11.30 ; 12.30-16.00

Piektdienās  8.00-11.30; 12.30-14.30

 

Lūgums iedzīvotājiem  maksājumus veikt elektroniski.

Pašvaldība (Strenču novada dome)

Rekvizīti – Reģ. Nr.90009116346

Norēķinu konti: (Izrakstot rēķinus lūdzam izvēlēties vienu)

A/ S Swedbank: LV 44HABA0551025830131

A/S SEB Banka, konts LV28UNLA0050014316383

A/S SEB Banka: LV81UNLA0050014319309

Maksājumos norādīt rēķina nr.