Cīņa pret alkoholismu un citu vielu atkarībām

Atpakaļ

Cilvēks nav radīts dzeršanai. Jebkura apreibināšanās toksiski iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, vissvarīgāko, vissarežģītāko, vissmalkāko. Ar alkoholu, tabaku un citām narkotikām cilvēks iestājas pats pret sevi. Nošķir sevi no realitātes, deformē savas dabiskās jūtas un sajūtas. Publicējam Ērika Eglīša rakstu par to, ka bērnos jārada negatīva attieksme pret alkoholisko un citu atkarību vielu lietošanu, lai viņi būtu brīvi no atkarībām.

Ērika Eglīša raksts – 1. daļa
Ērika Eglīša raksts – 2. daļa
Ērika Eglīša raksts – 3. daļa