Ceļojums profesiju pasaulē turpinās

Atpakaļ

Pirms Ēnu dienu aktivitātēm Strenču novada vidusskolas un Sedas filiāles jaunākie izglītojamie t.i. 1.,2.klase  4.februārī devās “ceļojumā”. Karjeras atbalsta pasākumā “CEĻOJUMS UZ NĀKOTNES PROFESIJU PASAULI” kopā ar mākslas pedagoģi Daigu Jirgensoni un dīdžeju improvizatoru Induli Jirgensonu devās iepazīt un izmēģināt roku dizainera, grafiķa, pasākumu vadītāja, dīdžeja  radošajā ikdienā. Ceļojuma laikā izglītojamie  atklāja, kā izmantojot dažādas ikdienišķas sadzīves lietas (vecās veļasmašīnas veļas rulli, dažādus celtniecības instrumentus) var radīt uz dažādām virsmām rakstus,emblēmas, atklājot savu individualitāti. Daiga sarunās ar ceļotājiem uzsvēra, ka svarīgakais katrā profesijā atklāt un attīstīt savu individualitāti, unikālo radošumu.  Aizrautība, prieks, iedvesma izglītojamos rosināja iepazīt mūzikas programmas dažādiem cilvēka dzīves pasākumiem kopā ar dīdžeju un improvizatoru Induli. Sarunās Indulis pastāstīja izglītojamiem par savas profesijas  nepieciešamajām prasmēm – mūzikas stilu un veidu pārzināšana, atskaņošanas aparatūras pārvaldīšana, laba garīga un fiziska veselība, sadarbība un cieņpilna attieksme pret cilvēkiem.

Karjeras pasākums organizēts ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

Sagatvoja pedagoģe karjeras konsultante E.Gulbe