Ceļojošā darbnīca „Meža resursu potenciāls vietējā teritorijā”

Atpakaļ

4. jūlijā LEADER starptautiskās sadarbības projekta (Nr.18-00-A019.333-000014) „Sēņu ceļš” partneri viesosies Jērcēnmuižā.

Ceļojošās darbnīcas programma

Jērcēnmuižā būs viesi no vairākām vietējām rīcības grupām: no Lietuvas un Somijas, no Latvijas: biedrība “SATEKA”, Ropažu Garkalnes partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”.

Interesentus aicinām pievienoties!