Būvvalde informē par iedzīvotāju pieņemšanu klātienē

Atpakaļ

Būvvalde informē, ka sakarā ar ārkārtas situāciju no 11.11.2020. pārtraucam iedzīvotāju klātienes pieņemšanu Strenču novada domē. Par būvniecības jautājumiem Būvvaldē sazināties e-pastā: buvvalde@valka.lv

Informē: Māris Pandalons
Valkas novada domes būvvaldes vadītājs
m.tālr.28378470