Brīvdabas fotoekspozīcija “Divi gadsimti vienotā rakursā”

Atpakaļ

Strenči ir pilsēta, par kuras ikdienu, svētkiem un cilvēkiem laikā no 20.gadsimta sākuma līdz 70. gadiem liecības vēsturei saglabājuši Strenču fotogrāfi Dāvis Spunde, Jānis Ziemeļnieks, kā arī viņa brālis Konrāds Krauklis un māsa Paulīna. Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā apjomīgākā ir Strenču foto darbnīcas kolekcija. Tā ietver aptuveni 11 tūkstošus fotoattēlu – dažādas pilsētas ainas un tā brīža Strenču iedzīvotāju sadzīves skatus. Attēli dod priekšstatu par Latvijas kultūrvidi no 1920.- 1950. gadiem Strenčos. Apzinoties šo fotogrāfu milzīgo vēsturisko mantojumu, Strenču pilsētas un novada ļaudis ar to ļoti lepojas un vēlas parādīt to arī pilsētas viesiem. Latvijas simtgadē vienam no Strenču vēsturisko notikumu fotogrāfiem Dāvim Spundem apritēja 140 gadi. Fotogrāfs galvenokārt ir dokumentējis Strenču un apkārtējo pagastu notikumus – ielu bruģēšanu, jaunu ēku celšanu, baļķu pludināšanu Gaujā, kā arī kāzas, bēres, sporta notikumus, slimnīcas ikdienu. Diemžēl tikai neliela daļa no Fotogrāfijas muzejam nodotajām fotogrāfijām plašai sabiedrībai pieejamas digitālā formā portālā Zudusī Latvija. Tuvojoties Dāvja Spundes jubilejai, ar Vidzemes kultūras programmas 2017.gada atbalstu tika radīts interesants fotomateriāls ekspozīcijas izveidei. Ekspozīcijas priekšmetu izveidei materiālus pētīja, analizēja un apkopoja Strenču vidusskolas skolēni vēstures skolotājas vadībā. Tapa ekspozīcijas priekšmeti – A2 formāta planšetes vienotā dizainā ar 20. gadsimta objekta vai notikuma attēlu un tā aprakstu. Planšetes veidotas no izturīga materiāla, tā, lai tās būtu piemērotas ekspozīcijas izvietošanai āra apstākļos vietās, kuras raksturo fotogrāfijā redzamais. Skolēni ar dažādu aktivitāšu palīdzību izveidoja digitālu karti ar objektiem, kas redzami vēsturiskajās fotogrāfijās. Lai ideju realizētu dabā, bija nepieciešami metāla horizontālie stendi fotomateriāla eksponēšanai pilsētvidē.

Ideja tika aprakstīta projekta “Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas “Divi gadsimti vienotā rakursā” izveide” iesniegumā, kas LEADER programmā  guvusi atbalstu un ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansējumu. Projekta ietvaros tiks izgatavoti 11 metāla horizontālie stendi.  Stendi ar eksponējamo fotogrāfiju tiks izvietoti tādā rakursā, kas būs vienots ar fotogrāfijās atainoto. Tas dos unikālu iespēju pēc objektu kartes izstaigāt pilsētu un iepazīt tā laika foto mantojumu. Objektu kartes varēs saņemt Strenču novada tūrisma informācijas centrā. Pavisam paredzēts uzstādīt stendus ar fotomateriālu 11 vietās Strenču pilsētā.

Tiks izveidota oriģināla kultūras mantojuma  – seno fotogrāfiju ekspozīcija, izmantojot vietējo resursu – 20 gadsimta izcilā Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes fotomateriālu. Oriģināla tādā nozīmē, ka ekspozīcija nebūs apskatāma vienuviet, bet, izmantojot karti, ikviens interesents varēs apmeklēt ekspozīciju objektus pilsētā pēc savas izvēles. Oriģināla arī tāpēc, ka divi gadsimti būs apskatāmi vienotā rakursā, proti, fotoattēls ar tajā attēloto seno pilsētvidi būs vērst tā, lai šo pašu ainavu varētu apskatīt mūsdienās un salīdzināt.

Ekspozīcija būs pieejama plašai sabiedrībai, tādējādi, pārmantojot un popularizējot Strenču novadam raksturīgās vērtības un kultūrvidi. Strenču novada iedzīvotājiem, pilsētas viesiem no citiem Latvijas novadiem un pilsētām, ārzemju viesiem, ikvienam, kam ir interese – būs iespēja atskatīties uz pagātni, izmantojot materiālo mantojumu .

Biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” lēmums par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai: 03.05.2019.

Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta ieviešanu: 15.07.2019.

Projekta kopējais finansējums: 971,63 EUR;

ELFLA atbalsts: 874,47 EUR

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 29436275, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv.