Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Sedas pilsētas bērniem

Atpakaļ

Līdz šī gada rudenim tiks papildināts brīvā laika aktivitāšu klāsts, lai Sedas pilsētas bērni un jaunieši savu brīvo laiku varētu pavadīt daudz aktīvāk. Saturīga brīvā laika aktivitāšu papildināšana notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta “Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Sedas pilsētā” ietvaros.

Projekta rezultātā:

  • Tiks iekārtota telpa līdzās bibliotēkai, kurā būs iespējams spēlēt galda futbolu, novusu, mini biljardu, gaisa hokeju un galda hokeju;
  • Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles teritorijā ar pašvaldības palīdzību tiks izveidots pludmales volejbola laukums, ko aprīkos ar volejbola spēlei nepieciešamo inventāru.

Projekta izmaksas sastāda: 1794,78 euro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 179,48 euro pašvaldības ieguldījums.

 Sīkāka informācija:

Madara Ribozola,

Plānošanas un attīstības nodaļas

tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja,

Tel. 64715667, e-pasts: tic@strencunovads.lv

 

*http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm