Šūpolēs

Atpakaļ

Biedrība “Šūpolēs” dibināta 2011.gada 6.jūnijā. Darbības mērķis – Izglītības un kultūras attīstības veicināšana Strenču novadā.

Biedrības galvenā darbība vērsta uz dažādu kultūru un izglītību atbalstošu projektu realizēšanu.

Organizēti vairāki labdarības pasākumi Strenču novadā. Kopš 2011.gada par novada svētku neatņemamu sastāvdaļu kļuvusi akcija “Kūku Kūka”, kuras laikā tiek iegūti līdzekļi kādai sabiedrībai būtiskas idejas īstenošanai. Ar biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atbalstu organizēts pasākums “idejuTalka”, kurā apzinātas iedzīvotāju vēlmes izglītības un kultūras jomā, iekārtota/atjaunota PII Minkāns teritorija un 5 gadus tika rīkotas “Pateicības pēcpusdienas” Strenču novada aktīvajiem brīvprātīgā darba darītājiem. EFLA LEADER programmā realizēti 3 projekti: “Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču novada deju kolektīviem”(2012.gadā iegādāti jauni tautas tērpi, t.sk. izveidots Strenču novada tautas tērps), “Lai skan Strenču pūtēju orķestris” (2013./2014.gadā iegādāti jauni mūzikas instrumenti) un “Tautas tērpi Strenču novada bērnu deju kolektīviem” (2014./2015.gadā iegādāti tautas tērpi 2 bērnu kolektīviem), bet 2017.gadā, pēc finansējuma iegūšanas, uzsākta projekta “Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem”. Realizēti vairāki projekti konkursā “Sabiedrībai ar dvēseli”, esam piedalījušās “zupas vārīšanā” novada sporta svētkos “Birzītē”, jaunsargu sacensībās u.c.

Darbības laikā organizētas vairākas labdarības akcijas Strenču novadā. Īstermiņa mērķi: sagatavot un iesniegt projektus realizēšanai, organizēt labdarības pasākumus. Ilgtermiņa mērķi: ar labdarības akciju un projektu realizēšanu atbalstīt izglītības un kultūras attīstību Strenču novadā. 2013.gadā iegūts Sabiedriskā labuma statuss. Biedrību vada valde 3 cilvēku sastāvā, tajā aktīvi darbojas 9 biedri.

Biedrība „ŠŪPOLĒS”, reģ.nr.40008180397;

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersonas

Sandra Āķere
+371 26463317

Papildus informācija

Ielādēt vairāk...