Latvijas Piļu un muižu asociācija

Atpakaļ

Biedrība”Latvijas Piļu un muižu asociācija” (LPMA)

Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, Latvija
Dibināta 2000.gada 6.jūnijā Cirstu muižā un pašreiz apvieno 93 biedrus.
Jērcēnmuiža LPMA iestājās 2006.gadā.
Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.
Aktivitātes

  • Izglītojoši semināri par muižu- piļu apsaimniekošanu.
  • Publicitātes pasākumi sabiedrībai- Piļu muižu apceļošanas akcijas, Leģendu nakts un citas aktivitātes kultūras mantojuma popularizēšanā.

Par LPMA biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuru darbs, īpašums vai intereses saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu apsaimniekošanu Latvijā.

Kontaktpersonas

Papildus informācija

Ielādēt vairāk...