Cerības pakāpiens

Atpakaļ

Biedrība “Cerības pakāpiens” dibināta 2007.gada 2. aprīlī
Darbības mērķi:  Veicināt personu izglītošanu, lai uzlabotu un attīstītu to spējas profesionālajās jomās un veicinātu Sedas jauniešu un pārējo iedzīvotāju līdzdalību un personisko izaugsmi, kā arī viņu pilnvērtīgu iekļaušanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs. Vienlaikus biedrības mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai mazinātu nabadzību un sociālo izslēgtību.
Aktivitātes:Biedrības „Cerības pakāpiens” biedru grupa „Par labāku vidi” lauku partnerības Ziemeļgauja un Nīderlandes fonda KNHM Sabiedrība ar dvēseli finansiāli atbalstītā projekta „Mēs Sedai” aktivitāte:
Sedas PII „Dzērvīte” un Sedas bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana
Jaunieši, kas vasaras brīvlaikā apmeklēja bibliotēku, Sedas PII bērni un viņu vecāki, Sedas PII skolotājas, Sedas pašvaldības darbinieki, bibliotēkas vadītāja iesaistījās  Sedas bērnudārza un bibliotēkas apkārtnes uzlabošanā. Nomainīts rotaļlaukuma nojumes jumts. Izveidoti soliņi, galdiņi, spēļu mājiņu jumtiņi, sētiņas, šūpoles, basketbola statīvi, velostatīvi, u.c
Sociālā atbalsta projekta par A/S “Latvijas valsts meži“ ziedojumu „Spēks un gudrība ģimenē” aktivitātes:
Bērnu apģērbu, apavu nodošanas vietas izveide
Sporta pasākums Sedas bērniem  un viņu vecākiem „Sportosim kopā”
Pasākums „Putras diena manā ģimenē”

Projekta ietvaros Sedas Pirmskolas izglītības iestādes telpās, ar atsevišķu ieejas mezglu izveidota bērnu apģērbu nodošanas un apmaiņas vieta, kur ikviens Sedas iedzīvotājs var nodot nevajadzīgās, pāri palikušās, mazlietotās bērnu drēbītes un apavus, lai nodrošinātu šis lietas tām ģimenēm, kam tās ļoti nepieciešamas un noderīgas.
Projekta ietvaros iegādāts sporta un rotaļu inventārs, noorganizēts sporta pasākums „Sportosim kopā”. Pavisam sacensībās piedalījās 11 Sedas ģimenes, kopumā 56 dalībnieki vecumā no 3 līdz 62 gadiem.
Pasākuma „Putras diena manā ģimenē” ietvaros, piedaloties 12 ģimeņu komandām, notika tikšanās ar profesionālu pavāru, kas nodemonstrēja dažādus putru pagatavošanas veidus un iepazīstināja ar graudu produktu klāstu Latvijas veikalos. Profesionāla mediķa lekcija par veselīgu uzturu, kurā ģimenes iepazīstināja ar jaunām receptēm un ilgstošām prasmēm veselīgi pabarot savu ģimeni. Notika sacensības putru degustācijā, dažādu graudaugu noteikšanā, uzturvērtību kalkulācijā, u.c.
Sociālā atbalsta projekta par A/S “Latvijas valsts meži“ ziedojumu „Spēks un gudrība ģimenē II” aktivitātes:
Pasākums “Gudrās rotaļlietas”

Pasākums “Foto orientēšanās Sedā”

Projekta ietvaros tika organizēts pasākums „Gudrās rotaļlietas”, kur vecāki ar bērniem varēja iepazīties ar projektā iegādātām attīstošām  rotaļlietām. Rotaļlietas atrodas Sedas bibliotēkā, izveidotajā bērnu rotaļu stūrīti un  bez ierobežojuma ir pieejamas visām Sedas ģimenēm bibliotēkas darba laikā.
Pasākuma “Foto orientēšanās Sedā” ietvaros organizētas orientēšanās sacensības, kurās piedalījās 21 ģimene, kopā apm. 80 dalībnieki.

LEADER projekts Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma izveide Sedā, aktivitātes:
Brīvdabas aktivitāšu laukuma apstādījumu ierīkošana
Rotaļu elementu izgatavošana un uzstādīšana
Interaktīvā laukuma izveidošana
Skeitparka elementu iegāde un uzstādīšana
Pie Sedas daudzdzīvokļu māju masīva tika labiekārtota līdz šim neizmantota teritorija, kurā ietilpst asfaltēts bijušais hokeja laukums un plaša zaļā zona ap to. Teritorijas zaļajā zonā uzstādīti dažādi tradicionāli un netradicionāli rotaļu elementi, putnu vērošanas stends ar izziņas materiāliem. Asfaltētajā daļā izvietoti skeita elementi, izveidota interaktīvā zona, kur ar asfalta krāsu uzzīmēts Vienceļa labirints; ‘’klasītes’’; Nedēļas dienas; Gadalaiki; Pulkstenis; Gaismas signāli.
Projekta ietvaros tika rīkotas 2 iedzīvotāju talkas- 1. talka guva īpašu atsaucību, kur ģimenes ar bērniem piedalījās ābelīšu un ogulāju stādīšanā, dekoratīvo apstādījumu ierīkošanā. Stādīja ceriņus no iedzīvotāju ziedotajiem ceriņu stādiem. Otrajā talkā notika zaļumstādījumu uzpošanas darbi.
Ikdienā labiekārtoto laukumu apmeklē vidēji 50 – 60 cilvēki, jaunās ģimenes un vecvecāki ar maziem bērniem, pusaudži, veci cilvēki, kuru atpūtai īpaši piemēroti atpūtas soli.
Lauku partnerības “Ziemeļgauja” ikgadējie mazo projektu konkursi:
Devīze „Stiprs tas, kam stipras saknes” pasākums  „Satikšanās ziemā” jeb „Зимняя встреча”
·       Cēsu zvanu ansambļa koncerts 2012.gadā.
·       Valmieras mūzikas skolas stīgu kvarteta koncerts 2013.gadā.
·       Muzikālā apvienība MATI koncerts 2014.gadā.
·       Krievu romanču dziedātāja VIKTORA KOZLITINA koncerts 2015.gadā.
·       Koncerts – Aivars Tomiņš (saksofons) un Reinis Tomiņš (marimba) 2016.gadā
Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai
Iesaistīts 2 Sedas pilsētā dzīvojoši jaunieši biedrības projekta vadītāja asistenta darbu pienākumu veikšanai 2014. un 2015.gadā
Devīze „Iznāc no pilsētas!” pārgājiens
„Cerības pakāpiens”,  pulcēja kopā bērnus un viņu vecākus, izglītības iestāžu darbiniekus, biedrības biedrus un citus interesentus, lai  pavadītu brīvo laiku ārpus pilsētas robežām – dotos pārgājienā, kam dots nosaukums “Iznāc no pilsētas!” Pārgājiena maršruts vijās pa marķētu dabas taku   cauri Sedas dabas liegumam. Pavisam pārgājienā piedalījās 24 dalībnieki.
2 projekti programmā
„Plaukstošu kopienu attīstībai”
· Telpas remonts – 2 logu nomaiņa, sienu, griestu un durvju krāsošana.
·       Mēbeļu un telpas aprīkojuma iegāde –žalūzijas, sanāksmju galds, apmeklētāju krēsli.
·      Datortehnikas iegāde – portatīvais dators.

 

Kontaktpersonas

Iveta Ence
29436275

Papildus informācija

Ielādēt vairāk...