Biedrība “Vēja brāļu ordenis Stakeln”

Atpakaļ

Biedrība dibināta 2019. gada 9. janvārī.

Biedrības ilgtermiņa mērķis ir apvienot savus biedrus spēcīgā un demokrātiskā sabiedriskā motociklistu organizācijā, lai:

 • nodrošinātu motociklistu kustības vienotību un aizsargātu tās materiālās un morālās intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;
 • veicinātu satiksmes dalībnieku savstarpēju sapratni un sadarbību;
 • veicinātu savu biedru un sabiedrības izglītošanu tehniskā jomā;
 • organizētu veselīgu atpūtu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
 • veicinātu apkārtējo vidi saudzējoša starptautiskā moto tūrisma un satiksmes attīstību,
 • veicinātu Latvijas Republikas motociklistu saprašanos, tuvināšanos un sadarbību ar citiem motociklistu klubiem un apvienībām kopīgu mērķu sasniegšanai;
 • pārstāvētu Latvijas Republiku starptautiskajās motociklistu organizācijās;
 • attīstītu sakarus ar Latvijas Republikas un ārvalstu komercsabiedrībām un organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas motociklistu kustības attīstību;
 • uzsvērti popularizētu leģendāro “Harley Davidson” ražotos motociklus;
 • iespēju robežās asignētu savus līdzekļus citās organizācijās, motociklistu kustības attīstīšanai un kopīgu pasākumu rīkošanai;
 • apzinātu Latvijas motociklistu kustības, pētītu un godātu savas tautas vēsturi:
 • sekmētu nepieciešamās darbības, lai visi Latvijas Republikas motociklisti būtu lojāli Latvijas valstij un tautai.