Bibliotēku lasītājiem letonika.lv ir pieejama attālināti un bez maksas!

Atpakaļ

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, daudzas bibliotēkas ir
slēgtas un strauji pieaugusi interese par attālināti pieejamiem
e-resursiem.

Atgādinām!
Bibliotēku lasītājiem wwww.letonika.lv ir pieejama attālināti un bez
maksas!
Autortiesību ierobežojumu dēļ, bibliotēku klientiem NAV pieejami
letonika.lv Lasītavas slēgtie darbi.

Par ieejas datiem zvanīt vai rakstīt sms
28670384 (Antra Strenču pilsētas bibliotēkas bibliotekāre)