Atpakaļ

Veras Šteinertes – Bērziņas gleznas “Lauku ainava”” atdzimšana

Īstenojusies atkal viena ilgi lolota ideja par Veras Šteinertes – Bērziņas gleznas “Lauku ainava”” atdzimšanu. Ilgus gadus šis mākslas darbs bija Jērcēnu skolas īpašums. Iespējams, tas tika dāvināts 1934. gada 16. septembrī Jērcēnu pamatskolas  iesvētīšanā un greznoja skolas aktu zāli  65 gadu garumā. Šo gleznu atceras ikviens Jērcēnu skolas absolvents un tā ir nozīmīga ļoti daudziem jērcēniešiem. 1994. gada augustā, kad Jērcēnu skola vēra durvis 60 gadu jubilejas salidojumam un kopā pulcēja absolventus un bijušos skolotājus, glezna atradās savā vietā skolas zālē. 1999. gadā, kad Jērcēnu pagasta vietējā vara bija spiesta pieņemt lēmumu skolu likvidēt mazā skolēnu skaita dēļ, skolas vēstures liecības nonāca Jērcēnu bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības fondā, tai skaitā arī šī glezna. 16 gadus tā nogulēja Jērcēnmuižā, gaidot savu atdzimšanas brīdi.

Laika gaitā glezna bija atdalījusies no rāmja, nedaudz sabojāta un notraipīta ar kaļķi,  krāsa  izbalējusi. Lai gleznu varētu eksponēt, tai bija nepieciešama restaurācija. Piedaloties Latvijas valsts mežu finansētās Vidzemes kultūras programmas projektu konkursā, projektā “Māksla harmonizē vidi un personību” tika  iegūti finanšu līdzekļi gleznas restaurācijai. Gleznas restaurāciju veica stājglezniecības restauratore – speciāliste Dace Pāže, SIA “Restaurators ACS”.

Gleznā attēloti Kastrānes pagasta “Lauciņi” –  tipiska Latvijas lauku ainava, kāda varētu būt atrodama ikvienā Latvijas vietā. Tā ir Latvijas vēsture, jo šodien šāda pagasta vairs nav. Kastrānes pagastu likvidēja 1949. gada 31. decembrī, ciemus iekļaujot Ogres rajonā. Mūsdienās Kastrānes pagasta teritorija iekļauta Ogres novada Suntažu un Ķeipenes pagastos.

Gleznas atdzimšanas svētki notiks 5. decembrī plkst. 16:00 Jērcēnu tautas namā, Jērcēnmuižā. Glezna būs simboliska dāvana Jērcēnmuižai ceļā uz Latvijas simtgadi.

Vieta: Jērcēni

Objekts: Jērcēnmuiža

Resurs: http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/stre...