Atpakaļ

Svētkos pasniegs Strenču novada domes Atzinības rakstus.

Valsts svētku sarīkojumā 18. novembrī Strenču novada dome pasniegs savu Atzinības rakstu 14 cilvēkiem. Šim apbalvojumam bija izvirzīti pavisam 20 pretendenti, informē pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja Silvija Biša.

Pieteiktos kandidātus izvērtēja un par apbalvošanu lēma novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Novērtē godprātīgu darbuStrenču novada domes Atzinības rakstu šogad saņems: Pestīšanas armijas Liepas korpusa Sedas pilsētas ārposteņa vadītājs, kapteinis Sergejs Konovs un šā posteņa vadītāja, kadete Aižana Konova par lielu atbalstu un palīdzību Sedas pilsētas iedzīvotājiem (izvirza Sedas pilsētas pārvaldes vadītāja Irina Andrejeva);

Sedas veco ļaužu pansionāta darbinieks Aleksandrs Brjuņins par godprātīgu darbu un ieguldījumu pansionāta attīstībā (izvirza Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra kolektīvs un iestādes direktore Meta Spale);

Strenču politiski represēto biedrības vadītāja Dzintra Lezdiņa par aktīvu un godprātīgu sabiedrisko darbu Strenču represēto biedrības labā (izvirza Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse);

Plāņu tautas nama vadītāja Sarmīte Caune par aktīvu sabiedrisko darbību kultūras jomā un ieguldījumu Plāņu pagasta kultūras dzīves attīstībā (izvirza Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles kolektīvs, Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse, Jērcēnu pagasta tautas nama vadītāja Ginta Gailīte);

SIA “Trikātas doktorāts” ģimenes ārste Inese Veršelo par iejūtību un pašaizliedzību, sniedzot medicīnas pakalpojumus Strenču novada iedzīvotājiem (izvirza Plāņu tautas nama vadītāja Sarmīte Caune);

Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja Līga Sovere par nozīmīgu ieguldījumu Strenču novada attīstībā (izvirza pašvaldības Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste Līga Čukure);

Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles vadītāja Gaļina Meļņikova par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītības un kultūras kvalitātes nodrošināšanā Sedas pilsētā (izvirza Strenču novada vidusskolas administrācija un Sedas kultūras nama vadītāja Arta Šomase);

Strenču novada māksliniece Daiga Kalniņa par nesavtīgo un interesanto ideju realizāciju, ieguldot savu darbu un neliedzot padomu jebkurā jautājumā, kas saistīts ar telpu un svētku noformēšanu, un par Strenču pilsētvides estētiski vizuālo un māksliniecisko noformējumu atbilstoši izstrādātajai koncepcijai (izvirza Strenču novada kultūras centrs un tā vadītājas pienākumu izpildītāja Daiga Beitika).

Atzinība arī slimnīcas darbiniekiemAr pašvaldības Atzinības rakstu apbalvoti arī pieci Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki par godprātīgu, nevainojamu un ilggadīgu darbu: 5. nodaļas saimniecības vadītāja Sarmīte Gerbeļeva, 6. nodaļas saimniecības vadītāja Ligita Kraukle, noliktavas pārzine Gunta Ribele, automašīnas vadītājs Jānis Daina un aptiekas vadītāja Sarmīte Ķirse.

Viņus apbalvojumam izvirzīja slimnīcas kolektīvs un slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Rodins.”Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka apbalvojumu “Strenču pilsētas Goda pilsonis” novada dome šogad piešķīra Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētājam Vitālijam Rodinam.Svinīgais sarīkojums, kurā pasniegs pašvaldības apbalvojumus, Strenču novada kultūras centrā notiks 18. novembrī pulksten 18.00.

Vieta: Strenču novads

Objekts: Strenču novada domes Atzinības raksts

Persona:

Resurs: http://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/svetko...