Atpakaļ

Sedas skolēni ir neziņā par turpmāko nākotni

Lieliem soļiem tuvojas mācību gada beigas, tāpēc loģiski, ka 9. klases absolventi sāk interesēties par iespēju turpināt izglītību kādā no tuvējām izglītības iestādēm.

“Ziemeļlatvija”, viesojoties pie Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles 9. klases skolēniem, noskaidroja, ka lielākā daļa vēlas turpināt mācības savā skolā. Vai tas tā varētu notikt, pagaidām gan vēl nav zināms.

Vēl nav skaidrībasStrenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons atzīst, ka līdz šim vēl nav lemts, vai Sedas skolā jaunajā mācību gadā būs 10. klase. Ja Sedā šīs klases nebūs, šīs skolas 9. klases beidzējiem vidējā izglītība būs jāiegūst vai nu pāris kilometru attālajā Strenču vidusskolā, vai arī jābrauc uz Valmieras 2. vidusskolu, kas ir vienīgā mazākumtautību vidusskola tuvējā apkārtnē, kurā mācību valoda ir krievu.

Tas ir noteicošais, kāpēc sedēnieši labāk vēlas doties mācīties uz Valmieru, nevis Strečiem. Devītie šaubās, vai spēs visus vidusskolas mācību priekšmetus apgūt tikai latviešu valodā. Līdz šim viņi ir mācījušies bilingvālā izglītības sistēmā, kurā lieto divas valodas – krievu un latviešu.

Sedas struktūrvienības vadītāja Gaļina Meļņikova cer, ka drīzumā novada domē risinās jautājumu par 10. klases pastāvēšanu, jo ir jau saņemti astoņi skolēnu iesniegumi par vēlmi mācīties Sedā arī turpmāk.

G. Meļņikova skaidro, ka tas saistīts arī ar finansiālajiem apsvērumiem, jo vecākiem ir vieglāk bērnus sūtīt skolā, kas atrodas blakus dzīvesvietai, nevis maksāt ceļa un ēšanas izdevumus. Diemžēl, kā visur Latvijā, arī Sedā trūkst darbavietu, tātad arī ģimenēm trūkst iztikas līdzekļu.

Skolai esot nākotneŠajā mācību gadā Sedas skolā vidusskolas grupā ir tikai 11. klase, kurā mācās 11 skolēni. Pirmo klasi apmeklē astoņi bērni. Pavisam skolā mācās 80 skolēnu. G. Meļņikova atceras, ka ir bijuši ir laiki, kad skolā mācījās 500 bērnu.

“Jaunajā mācību gadā gaidām 17 pirmklasniekus. Pieļauju, ka varētu būt vēl vairāk,” priecājas G. Meļņikova. Viņa ir pārliecināta, ka skolai ir nākotne. To pierāda statistika. Nākamajā gadā būs arī 12. klase.

Uz jautājumu, vai ir mainījusies skolas ikdiena, izveidojoties Strenču novadam, G. Meļņikova uzskata, ka nekādas būtiskas pārmaiņas nav bijušas. Vienīgais, kas nedaudz traucē pedagoga darbam, esot lielie dokumentu kalni, kas viņai kā vadītājai jāaizpilda. G. Meļņikova lepojas ar skolas kolektīvu – skolēniem, pedagogiem un arī vecākiem. Visi dzīvojot kā vienā ģimenē.

“Skolā ir labs mikroklimats. Starp skolotājiem nav nekādu strīdu un tenku,” ir gandarīta struktūrvienības vadītāja. Skolā pastāvīgā darbā strādā desmit pedagogu, no kuriem seši ir skolas absolventi. Sedā stundas pasniedz arī trīs pedagogi no Strenču novada vidusskolas, bet skolotāja no Vijciema – mūzikas stundas.

G. Meļņikova atzīst, ka joprojām problēmas esot ar sporta stundām, jo iepriekšējais pedagogs valdības politikas dēļ bija spiests doties pensijā un vairs nevēlas atgriezties darbā. Sporta stundas vada bijušais Strenču vidusskolas absolvents Sporta akadēmijas students Armands Vorps.

Vieta: Seda

Objekts: Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle

Resurs: http://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/sedas-...