Atpakaļ

Sedas pilsētas centrā tiks uzsākti būvdarbi

Ideja par Sedas pilsētas centra rekonstrukciju tika atbalstīta projekta “Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā” LEADER programmā  un tam piešķirts ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansējums. 

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti apstādījumi un izbūvētas jaunas apmales un rekonstruēta autopiestātnes. Ievērojot pilsētas centra ainavas krāsu paleti,bruģētas ietves gar veikalu izbūvēsizvēloties dzelteni oranžo bruģi. Tiks savietots autopiestātnes bruģētais laukums ar ietvi Miera ielā, ietvēs iestrādātas speciālas vadlīnijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Būvdarbu zonas tiks norobežotas ar sarkanbalto norobežojuma lentu. Darbu zonas būs iespējams apbraukt, jo darbi tiks veikti uz ietvēm un brauktuves zaļajās zonās. Papildus ceļa nomalēs tiks uzstādītas brīdinājuma zīmes. Autobusu piestātne uz remontdarbu laiku tiks pārvietota līdzās Sedas pilsētas pārvaldei.

Būvdarbus veiks SIA “AB Vidzemes Nami”. Darbus  paredzēts pabeigt līdz 14.augustam.

Iedzīvotājiem lūgums būt pacietīgiem par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas periodā!

Projekta kopējais finansējums: 36 198,86 EUR

ELFLA atbalsts: 13 774,31 EUR

Pašvaldības finansējums 22 424,55 EUR

Vieta: Seda

Objekts: Projekti

Resurs: https://www.ziemellatvija.lv/novados/sedas-pils...