Atpakaļ

Sedā sola lētāku apkuri

Strenču novada Sedas pilsētas centralizētās siltumapgādes jomā  notiks ievērojamas izmaiņas, kā rezultātā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm par apkuri būs jāmaksā mazāk nekā līdz šim.

Siltumapgādi nodrošinās nevis pašvaldība, bet komercuzņēmums, un siltumu iegūs nevis no akmeņoglēm, kā tagad, bet no šķeldas. Pārejas process varētu sākties jau šajā apkures sezonā, martā vai aprīlī.

Atteiksies no akmeņoglēm

Strenču novada deputāti nolēmuši deleģēt Rēzeknē reģistrētam uzņēmumam SIA “Proel” sniegt siltumapgādes pakalpojumus  (siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību) Sedas pilsētā uz septiņiem gadiem, līdz 2027. gada 1. septembrim, sākot sniegt  pakalpojumus Sedas pilsētā pilnā apjomā no 2020./2021. gada apkures sezonas. Uzņēmums par kurināmo izmantos šķeldu.

Strenču novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti izvērtējuši Sedas pilsētas katlumājas un centralizētās apkures sistēmu komunikāciju nepieciešamās finansiālās uzturēšanas izmaksas, tehnisko nolietojumu un investīciju ieguldījumus nākamo piecu gadu ietvaros un secinājuši – lai pašvaldība pati izpildītu siltumapgādes uzdevumu Sedas pilsētā,  tai šobrīd būtu nepieciešams ieguldīt būtiskus finanšu līdzekļus jaunu apkures katlu iegādei un katlumājas renovācijai. Šāda finansējuma pašvaldības rīcībā šobrīd nav, tāpat arī nav iespēju uzņemties jaunas kredītsaistības, tāpēc arī nolemts šo funkciju uzdot veikt citai personai vai komercuzņēmumam.

Strenču novada dome pati šobrīd nodrošina siltumapgādi Sedas pilsētā. Sedas katlumājā kā kurināmais tiek izmantotas akmeņogles. Akmeņogles nav vietējais resurss, tāpēc attiecīgi dārgākas ir piegādes izmaksas. Tāpat šis ir viens no netīrākajiem energoresursiem, un tā sadedzināšanas procesā atmosfērā lielos daudzumos izplūst smagie metāli un klimata pārmaiņas veicinošas gāzes (SEG), tāpēc saskaņā ar normatīvajiem aktiem augstāks ir arī par šī kurināmā izmantošanu noteiktais dabas resursu nodoklis.

Tagad jāgaida saskaņojums

Konkursā par siltumapgādes pakalpojumu deleģēšanu pašvaldībā pieteicās divi pretendenti – SIA “PROEL” un SIA “Granulu Mobilais Siltums”.

Deputāti pēc noteiktajiem kritērijiem izvērtēja abu komercuzņēmumu piedāvājumu un secināja, ka tie ir līdzvērtīgi, bet SIA “PROEL” piedāvā savlaicīgāku siltuma padeves uzsākšanu – jau šogad martā. Pretendenta piedāvātā cena bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu megavatstundu ir 42  eiro (tā ir tikai siltumenerģijas iepirkuma cena, bet apkures tarifā iekļaujas arī siltuma pārvades un citas izmaksas).. Pašreizējais Sedas katlumājā saražotās siltumenerģijas tarifs ir 65,21 eiro par megavatstundu bez PVN.

Uzņēmums apņēmies Sedā uzstādīt divus biomasas apkures katlus ar kopējo jaudu 3,5 megavati  līdz 2020. gada 1.septembrim.

Strenču novada dome arī nolēmusi nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “PROEL” uz septiņiem gadiem pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sedā, ēku “Katlumāja” Sporta ielā 2C siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai.

Strenču novada domes izpilddirektore Vita Vīksna informē, ka šobrīd notiek deleģēšanas līguma saskaņošana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un reāls process varēs sākties tikai pēc atbildes saņemšanas.

Vieta: Seda

Objekts: Sedas attīstība

Resurs: https://www.ziemellatvija.lv/novados/seda-sola-...