Atpakaļ

Protestējot plāno bloķēt Strenču tranzītielu

Jau rakstījām, ka pēc Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas pēdējiem lēmumiem Valkas novadam ir plānots pievienot Trikātas pagastu no Beverīnas novada, Ēveles pagastu no Burtnieku novada un, tāpat kā bija paredzēts jau sākotnēji, Strenču novadu.

Protestējot pret šādu ieceri, Strenču, Beverīnas un Burtnieku novadu priekšsēdētāji iedzīvotāju un orgkomitejas vārdā ir izplatījuši publisku paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem par gatavošanos kopējai protesta akcijai Strenču novadā. Preses relīzi saņēmusi arī “Ziemeļlatvija”.

Seko iedzīvotāju iniciatīvai

Paziņojumā norādīts, ka šo triju novadu teritoriju iedzīvotāju vairākumam ikdiena ir saistīta ar Valmieru, tur strādājot, mācoties, saņemot pakalpojumus un kārtojot biznesa un privātos jautājumus. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie novadu profili – izvērtējums par novadu sociālekonomisko situāciju – saturiski apliecina pieminēto teritoriju ekonomisko un sadzīvisko jautājumu risināšanas virziena atbilstību Valmierai un, pēc pašu definētajiem kritērijiem, šo teritoriju atbilstību pievienošanu Valmierai.

“Pretēji tam, pretēji novadu attīstības plāniem un pretēji vairākuma iedzīvotāju vēlmei būt Valmieras novada sastāvā mūs mēģina pievienot Valkas novadam. Beverīnas un Burtnieku novads ir arī pret Trikātas un Ēveles pagastu nodalīšanu no savas teritorijas, jo tajos veikts ievērojams ieguldījums pagastu attīstībā, uzsākti un līdz galam nerealizēti projekti. Līdz šim iedzīvotāji miermīlīgi pauduši savu viedokli un uzticējušies politiķiem kā savu interešu aizstāvjiem, rīkojuši iedzīvotāju sapulces, vācot parakstus un paužot savu viedokli aptaujās. Likumprojekta priekšlikumu un papildinājumu izskatīšanas un apstiprināšanas gaita administratīvi teritoriālās reformas Saeimas otrajam lasījumam liecina par to, ka iedzīvotāju un uzņēmēju vēlme netiek ņemta vērā, tāpēc, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, ar lauksaimnieku un uzņēmēju atbalstu, esam spiesti gatavoties protesta akcijām, izmantot lauksaimniecības tehniku daļēji vai pilnībā bloķējot tranzītielu Strenčos. Beverīnas novada Trikātas pagasta, Burtnieku novada Ēveles pagasta un Strenču novada iedzīvotāju protesta akciju un kopsapulci Strenču novada Kultūras centra zālē plānojam organizēt dienā, kad Saeimā notiks likumprojekta (otrā lasījuma – redakcijas piezīme) izskatīšana,” iedzīvotāju un orgkomitejas vārdā sabiedrību ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē Strenču, Beverīnas un Burtnieku novadu priekšsēdētāji Jānis Pētersons (Strenču novads), Jānis Fūrmanis (Beverīnas novads) un Edvīns Straume (Burtnieku  novads).

“Saeimā likumprojektu  paredzēts izskatīt tuvāko nedēļu laikā. Tiklīdz būs zināms konkrēts datums, tā arī plašsaziņas līdzekļiem tiks paziņots, kad tiks rīkota protesta akcija,” “Ziemeļlatvijai” norādīja Strenču novada pašvaldības vadītājs Jānis Pētersons.

Gaujienu no Apes novada neatdala

Valkas novada domes deputāti ar savu lēmumu bija atbalstījuši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektā sākotnēji piedāvāto reformas modeli, kas paredz, ka Valkas novads sastāvētu no pilsētām un pagastiem, kas šobrīd veido Valkas, Strenču, Rūjienas un Naukšēnu novadus. Gadījumā, ja netiek atbalstīts likumprojektā piedāvātais modelis, tad pašvaldība ieteica Valkas novadu veidot no Valkas un Strenču novados esošajām pilsētām un pagastiem, pievienojot Trikātas pagastu no Beverīnas novada, Ēveles pagastu no Burtnieku novada un arī Gaujienas pagastu no Apes novada.

Gaujienas pagasts tomēr iekļausies Smiltenes novadā. Vismaz Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vairākums atbalstīja VARAM piedāvājumu Smiltenes novadam pievienot  Raunas novadu un Apes novadu, nesadalot Apes novada teritoriju.
Atzinumu par iespējamajiem Valkas novada modeļiem VARAM sola sniegt šonedēļ.

Tikmēr Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas eksperti konstatējuši vietējās demokrātijas pārkāpumus Latvijā administratīvi teritoriālās reformas procesā un aicina Latvijas valdību un Saeimu atlikt reformu, līdz būs nodrošinātas godīgas un efektīvas apspriešanās ar pašvaldībām un iedzīvotājiem.  Kopumā secināts, ka administratīvi teritoriālās reformas procesā sarunas ar iedzīvotājiem un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un savlaicīgas, bet gan formālas, tādējādi pārkāpjot Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Ministrija nevis mudinājusi organizēt neformālas aptaujas, lai uzzinātu iedzīvotāju uzskatus, bet šādas aptaujas kavējusi un dažos gadījumos pat aizliegusi, informē Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas vadītāja, padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Liene Užule.

Ziņojumā uzsvērts, ka novadi nav tikai ģeogrāfisks valsts teritorijas dalījums, ko valdība var vienkārši pielāgot, paplašināt vai samazināt kā Lego klucīšus, tos brīvi pārvietojot. Novadi pirmām kārtām ir tie veidojumi, kuros attīstās iedzīvotāju dzīve, veidojas dzīves telpa ar savu vēsturi (dažreiz gadsimtiem senu), atmiņām un identitāti, jo īpaši laukos.

Vieta: Strenču novads

Objekts: Protesta Akcijas

Resurs: https://www.ziemellatvija.lv/novados/protestejo...