Atpakaļ

Piešķir apbalvojumus Strenču novadā

Strenču novada apbalvojumu izvērtēšanas komisija aizvadītajā nedēļā izskatījusi iesniegtos priekšlikumus par kandidātiem Strenču novada domes apbalvojumu saņemšanai un publiskojusi lēmumu.

Apbalvojums “Strenču novada Goda pilsonis” šogad ir piešķirts Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam par ieguldījumu Strenču novada attīstībā, izaugsmē un novada tēla popularizēšanā, un novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā.

Tituls “Gada cilvēks” – septiņiem laureātiem

Tas nav vienīgais apbalvojums, ko šogad saņems Strenču novada mērs. Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam par ieguldījumu Strenču novada attīstībā ir piešķirts arī Ministru kabineta Atzinības raksts.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Strenču novada apbalvojumu izvērtēšanas komisija izskatījusi priekšlikumus arī apbalvojuma  Strenču novada “Gada cilvēks 2020” piešķiršanai.

Apbalvojums piešķirts: 

  • Strenču pamatskolas direktores vietniecei, sākumskolas skolotājai Baibai Palejai par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā;
  • Strenču novada Kultūras centra vadītājai Lienei Krūmiņai par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu, darbojoties Strenču novada kultūras dzīvē;
  • Strenču novada domes juristei Violai Lācei par godprātīgu darbu pašvaldībā, ieinteresētību un profesionalitāti sava amata pienākumu veikšanā;
  • kultūrvēsturniecei, tradīciju burtnīcas “Gaujas plostnieki” sagatavotājai Ievai Vītolai par ieguldījumu Strenču novada kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā;
  • Strenču novada domes tūrisma speciālistei, starptautisko projektu vadītājai Madarai Ribozolai par veiksmīgu darbību vietējas un starptautiskas nozīmes projektu realizācijā;
  • Sedas “Mana Aptieka” farmaceitei Terēzai Vainblatai par nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus;
  • veikala “top!” Strenčos pārdevējai Velgai Eglītei par nesavtīgu ieguldījumu un atsaucību, veicot tiešos darba pienākumus.

Par svētku sarīkojumu izlems pirmdienApbalvojumus bija plānots  pasniegt 17. novembrī pulksten 15 Strenču novada Kultūras centrā svinīgajā sarīkojumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai. Šobrīd vēl nav zināms, vai šis pasākums notiks.

“To izlemsim pirmdien, 9. novembrī, skatoties, kāds būs valdības lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī. Ceram uz situācijas uzlabošanos, bet jebkurā gadījumā sekosim valdības lēmumam,” “Ziemeļlatvijai” teic Strenču novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

Taujāts, kādas ir emocijas, kļūstot par “Strenču novada Goda pilsoni”, Jānis Pētersons atzīst, ka tās ir patīkamas, bet jūtoties arī pārsteigts, jo “katrs darām savu darbu”.

No 2021. gada 1. jūlija Strenču novads iekļausies jaunveidojamajā Valmieras novadā, kur, iespējams, būs citi pašvaldības apbalvojumi. Strenču novada mērs cer, ka līdzšinējie Strenču novada apbalvojums “Goda pilsonis” tiks saglabāts. “Šis apbalvojums ir ar senām saknēm, Strenču novads to pārņēma no Strenču pilsētas. Ja būs  teikšana, domāju, turpināsim to pasniegt, arī esot Valmieras novadā,” teic Jānis Pētersons.

Vieta: Strenču novads

Objekts: Strenču novada domes apbalvojums “Gada cilvēks”

Persona:

Resurs: https://www.ziemellatvija.lv/novados/pieskir-ap...