Atpakaļ

Mednieku namu ilgtermiņā neiznomās

Šomēnes “Ziemeļlatvija” rakstīja par kaislībām, kas sit augstu vilni ap Jērcēnu mednieku namu, proti, Strenču novada deputātiem domes sēdē šomēnes bija jāizlemj, vai piekrist biedrības  “Jērcēnmuiža” iesniegumam par šī pašvaldības īpašuma (tā dēvētā mednieku nama) telpu nomu ilgtermiņā.

Strenču novada deputāti  aizvadītajā nedēļā lēma citādi. Viņi ar balsu vairākumu noraidīja biedrības “Jērcēnmuiža” lūgumu nodot tai nomā Jērcēnmuižas kompleksa ēku (mednieku namu), jo pašvaldība izmanto šo ēku savu funkciju izpildei, kā arī nevēlas nodot ēku tikai vienas biedrības lietošanā un vēlas novērst telpu nepieejamības risku plašākai sabiedrībai.

Bez maksas – uz atsevišķiem pasākumiem

Ievērojot to, ka Strenču novada dome ar savu lēmumu ir noteikusi Jērcēnmuižas mednieku namu  izmantot pašvaldības funkciju izpildei un novada iedzīvotāju izglītojošu un izklaides pasākumu organizēšanai, tai skaitā arī privātu pasākumu organizēšanai, tad, lai saglabātu ēkas sabiedrisko pieejamību, attiecīgi arī netika izskatīts nosacījums šo ēku nodot juridiskai vai fiziskai personai pastāvīgai iznomāšanai.

Turklāt, iegūstot informāciju par biedrības “Jērcēnmuiža” biedru sastāvu, Strenču novada pašvaldības personas datu aizsardzības speciālists secinājis, ka pastāv interešu konflikta iespējamība starp ieinteresēto pusi (pašvaldības lēmējvaru un izpildvaru). “Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka “Jērcēnmuižas” biedri ir arī Strenču novada deputāts Jānis Ence un Strenču novada domes galvenā grāmatvede Vineta Zandere.

Strenču novada deputāti toties ir izvirzījuši priekšlikumu biedrībai “Jērcēnmuiža” savu iespējamo aktivitāšu vai pasākumu organizēšanai izmantot telpas atbilstoši Strenču novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas nolikuma nosacījumiem un bez maksas. Dome jau pērn februārī apstiprināja pakalpojuma klāsta izcenojumus, kas tiek nodrošināti privātu vai publisku pasākumu norisei mednieku namā, un nevalstiskām organizācijām ir nodrošināta iespēja publiskus, nekomerciālus pasākumus iedzīvotājiem organizēt bez maksas.

Pildot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” noteiktos ierobežojumus, deputāts Jānis Ence balsojumā par biedrības “Jērcēnmuiža” iesnieguma izskatīšanu nepiedalījās. Atturējās deputāts Dainis Zuika.
Pašlaik vienīgais ēkas uzturētājs ir Strenču novada pašvaldība.

Gaidīs, ko sarīkos pašvaldība

Komentējot Strenču novada deputātu lēmumu, biedrības “Jērcēnmuiža” valdes loceklis Aivars Auniņš “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka viņam ir skumji cilvēciskā faktora dēļ.

“Katram mūsu biedrības biedram (tie ir Aivars Auniņš, Jānis Ence, Mārtiņš Gaigals, Vineta Zandere – redakcijas piezīme) mūsu novada dome ir izteikusi atzinību, pateicību vai tamlīdzīgi. Jānis Ence  pat saņēmis pašvaldības apbalvojumu “Strenču novada Gada cilvēks” (2016. gadā par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā dabas, vides un kultūrtūrisma jomā un sabiedrisko aktivitāti Strenču novadā – redakcijas piezīme). Tagad dome pēkšņi paziņo, ka nevar dot biedrībai mednieku namu ilgstošā nomā, jo ir aizdomas, ka tai ir kaut kādi savtīgi nolūki. Par to ir skumji. Tagad skatīsimies, kas ar mednieku namu notiks tālāk. Pašvaldība saka, ka pati kaut ko tur darīs. Paskatīsimies, ko un kā. Ja gribēsim paši sarīkot kādu aktivitāti, tad, protams, pieteiksimies uz vienu dienu. Taču tas, ko mēs gribējām darīt, vienreizējā pasākumā nav izdarāms,” saka Aivars Auniņš.

Jērcēnu pagasta iedzīvotāju viedokļi par to, ko viņi vēlas redzēt mednieku namā, ir atšķirīgi, piemēram, ir arī ierosinājums nodot šīs telpas apsaimniekošanā pašvaldības kultūras darbiniekiem, kas tur rīkotu pasākumus sabiedrībai.

Vieta: Jērcēni

Objekts: Jērcēni

Resurs: https://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/stren...