Atpakaļ

Jērcēnmuiža atkal piedalās akcijā “Apceļosim Latvijas pilis”

Arī šogad Jērcēnmuiža piedalīsies Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotajā akcijā “Apceļosim Latvijas pilis”. Akcijas ietvaros asociācija aicina iedzīvotājus brīvajā laikā apmeklēt 52 pilis un muižas visos Latvijas novados.

Strenču novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte stāsta, ka Jērcēnmuiža akcijā iesaistījās 2007. gadā un ieguva Latvijā otrās viesmīlīgākās muižas titulu, bet muižas gide Ilvija Ķimse kļuva par labāko stāstnieci.

Iespēja piedalīties fotokonkursā Šogad akcija notiks no 6. jūnija līdz 3. oktobrim. Tā sāksies Cirstu muižā, kurā pirms 10 gadiem tika dibināta Latvijas piļu un muižu asociācija. “Par godu 10 gadu jubilejai Latvijas Piļu un muižu asociācija ir izsludinājusi fotokonkursu.

Konkursam jāiesūta šogad uzņemtās fotogrāfijas. Tajās jāattēlo kāda Latvijas pils vai muiža ziemas ainavā. Bildēm klāt jāpievieno vietas nosaukums, kā arī jāuzraksta fotogrāfa vārds un viņa kontaktadrese. Fotogrāfijas var nosūtīt elektroniski uz e-adresi pilis@pilis.lv,” informē G. Gailīte.

Nosūtīto bilžu rezolūcijai jābūt 72 px/inch. Labākās fotogrāfijas interneta portālā tiks ievietotas līdzās piļu un muižu aprakstiem. Uzvarētājs saņems ielūgumu uz noslēguma balli Mālpils pilī 4. decembrī.

Vērtēšanas komisija ir iecerējusi piešķirt vairākas balvas. Par godu jubilejai tiks izdota arī grāmata par muižu dārziem un parkiem “Latvijas pilis un muižas”, kuras prezentācija paredzēta 6. jūnijā. Grāmatā būs publicēti Imanta Lancmaņa, Daiņa Bruģa, Jura Zviedrāna, Laimas Lupiķes un citu autoru pētnieciskie raksti.

Paredzētas dažādas aktivitātesJubilejas gadā ir ieplānota muižu nedēļa. Šajā akcijā apskatei būs atvērti arī tādi objekti, kuri dažādu apstākļu dēļ tūristiem nav pieejami katru dienu. Muižu nedēļas ietvaros interesentiem būs iespēja ielūkoties Dikļu, Bīriņu un Cirstu muižā. Muižu nedēļa sāksies 7. jūnijā. Sīkāka informācija par akciju būs pieejama asociācijas mājas lapā www. pilis.lv, sadaļā “Akcija”.

Akcijas “Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros ceļotāji iegādājas bukletus, apmeklē senās pilis un muižas un piedalās sacensībā par lielāko apmeklēto objektu skaitu. Šogad par godu asociācijas desmitgadei sadarbībā ar apskatei iekļautajām muižām paredzēti arī dažādi semināri, konferences, talkas, koncerti un citas aktivitātes. Jērcēnmuižā, piemēram, 4. aprīlī būs Lielās dienas svinēšana, 21. jūnijā – vasaras saulgriežu godināšana, bet 19. decembrī notiks ziemas saulgriežu svētki.

Jērcēnmuižas gide Ilvija Ķimse stāsta, ka šogad objekts akcijā piedalās otro gadu. “Pirmo reizi asociācijas akcijā iesaistījāmies 2007. gadā. Tad mūsu muižu apmeklēja 156 cilvēki. Acīmredzot daudziem muiža un tās parks bija iepaticies un viņi gūto informāciju izplatīja tālāk, jo 2008. gadā bija liels tūristu pieplūdums. Muižu apmeklēja 506 ekskursanti. Vairāk nekā 300 cilvēku bija arī pērn,” stāsta I. Ķimse.

Vieta: Jērcēni

Objekts: Jērcēnmuiža

Resurs: http://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/jercen...