Atpakaļ

Iedzīvotājiem un iestādei pateiksies Strenču novads; uzņēmējiem – Valkas novads

Rītvakar valsts svētku sarīkojumā Strenču novada dome pasniegs savu jauno apbalvojumu – Atzinības rakstu – 11 novada iedzīvotājiem un vienam kolektīvam. Bijušā Valkas rajona teritorijā tāda veida pateicību citas pašvaldības nepiešķirs.

Tradīcija valsts svētkos pateikt paldies cilvēkiem par ilggadēju, čaklu darbu savas pilsētas vai pagasta labā ir mainījusies. Kopš šovasar Latvijā izveidoti novadi, daudzviet pateicība izpaudīsies svētku koncerta vai balles veidā.

Smiltenes, Valkas, Burtnieku un Beverīnas novada domes Atzinības rakstus saviem iedzīvotājiem nepasniegs.

Godinās labākos uzņēmējus“Paldies teiksim nākamajos valsts svētkos. Tad būs pagājis gads, un varēsim izvērtēt, ko cilvēki labu darījuši novada griezumā,” sola Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis.

Smiltenes un Valkas novada domes vadību pasniegt Atzinības rakstus jau šogad atturējis arī tas, ka novadiem vēl nav sava ģerboņa, ar ko akcentēt pašvaldības apbalvojumu. Pašvaldību speciālisti jau strādā, lai apzinātu labākās skices un sūtītu tās Heraldikas komisijai apstiprināšanai.

Arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs sola, ka nākamgad valsts svētkos pašvaldība godinās savus iedzīvotājus, pasakot paldies par labu darbu ar Atzinības rakstu. Taču pavisam bez apbalvojumiem Valkas novads šos valsts svētkus neaizvadīs.

Valkas novada domes pateicību par mērķtiecīgu un sekmīgu uzņēmējdarbību un godprātīgu nodokļu nomaksu saņems Valkas novada lielākie nodokļu maksātāji: Valkas pilsētas uzņēmumi SIA “Valkas meliorācija” (valdes priekšsēdētājs Juris Biezais), SIA “Animo Ltd” (valdes locekļi Andris Muižnieks un pilnvarotā persona Ingrīda Muižniece), SIA “PEPI RER”(valdes priekšsēdētājs Imants Šteins), Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība “Kalnpierbes” (īpašniece Ilze Vaļģe), Vijciema pagasta SIA “Livonija”(valdes locekļi Tatjana un Agris Ābelītes), Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība “Avoti” (īpašniece Daiga Logina), Kārķu pagasta zemnieku saimniecība “Ķiršlejas” (īpašnieks Guntars Stalis) un Valkas pagasta SIA “Firewood” (valdes priekšsēdētājs Aivars Pētersons).Uzņēmējus godinās rīt, 17. novembrī, Valkas kultūras namā valsts svētku sarīkojumā.

 

Strenču novadā sumina iedzīvotājusSava ģerboņa pagaidām nav arī Strenču novadam. Taču tas neattur pašvaldību pateikt paldies novada iedzīvotājiem un kolektīviem par godprātīgu, ilggadēju darbu, sabiedrisko aktivitāti, pašaizliedzību un ieguldījumu Strenču novada attīstībā.

Novada domes māksliniece Daiga Kalniņa izstrādājusi novada Atzinības raksta pagaidu variantu. Novada simbolikas vietā to grezno Latvijas Republikas ģerbonis.

Strenču novada domes Atzinības raksta saņemšanai iedzīvotāji, pašvaldības amatpersonas un iestādes izvirzīja 16 kandidātus. Novada dome no viņiem apbalvos 12.

“Viens no atteikuma iemesliem bija tas, ka ņēmām vērā ilglaicību. Ir cilvēki, kuri pēdējā gada laikā ļoti labi parādījuši sevi darbā , taču mēs gaidīsim to arī ilgtermiņā,” saka novada domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

Ar Strenču novada domes Atzinības rakstu apbalvoti:

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas kolektīvs (apbalvojumam izvirza Strenču novada domes priekšsēdētājs J. Pētersons),

Plāņu pagasta 1. bibliotēkas bibliotekāre Daina Rezgale (iesaka Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāle),

Strenču kultūras nama bijusī direktore Austra Pulkstene (izvirza Strenču kultūras nams),

Strenču mūzikas skolas pensionētais klavierspēles pedagogs Tālivaldis Dubavs (izvirza Strenču mūzikas skola),

operdziedātāja strencēniete Inga Šļubovska,

fotogrāfs strencēnietis Ivars Opmanis (abus izvirza Strenču kultūras nams),

Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecības “Veckūkuri” īpašniece Ilvija Jakovina (iesaka Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs Kārlis Kārkliņš),

“Latvijas Krājbankas” darbiniece Strenčos Sarmīte Kosmane (izvirza strencēniete Māra Čukste),

Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse (izvirza Strenču bibliotēkas vadītāja Marina Vdovičenko),

Strenču novada vidusskolas lietvede Dace Janīte (izvirza Strenču vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja Liāna Viduce),

Strenču bibliotēkas vadītāja Marina Vdovičenko (iesaka Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas saimniecības māsa Natālija Ponomare un medmāsas palīdze Ineta Lisenko),

Sedas vidusskolas bijušais direktors Dmitrijs Tomaševičs (izvirza Sedas pilsētas pārvaldes vadītāja Irina Andrejeva).

Trikātiešus iepriecinās “Eolika” Šogad pašvaldības apbalvojumus valsts svētkos nepasniegs arī Burtnieku un Beverīnas novadā. “Tas tāpēc, ka ir jauns veidojums – novads,” saka Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece.

Rītvakar pulksten 19.00 Trikātas kultūras namā sāksies svinīgs sarīkojums, kurā iedzīvotājus uzrunās Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis. Pēc tam sāksies leģendārās grupas “Eolika” koncerts. Svētkus turpinās balle, kurā spēlēs “Kaugurieši”.

Ēveles pagastā 18. novembrī tautas namā iedzīvotājus gaidīs uz erudīcijas spēli par Latviju. Sākums pulksten 15.00

Vieta: Strenču novads

Objekts: Strenču novada domes Atzinības raksts

Persona:

Resurs: http://www.ziemellatvija.lv/izklaide/iedzivotaj...