Pakalpojumi

 Nr.PakalpojumsApraksts
1.Abonētās datubāzesPiekļauve abonētajām datubāzēm internetā – Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2.Datori un internetsDatoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
 3.PasākumiBibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana
4.Starpbibliotēku abonementsIespieddarbus, kuri nav Strenču novada bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
 5.Kopkatalogs, izdevumu rezervēšanaKrājuma atspoguļojums Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
 6.Apmācības un konsultācijasBezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un elektroniskā kataloga izmantošanu
 7.Uzziņas un konsultācijasKonsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
 8.3td e-grāmatu bibliotēkaIkvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam ir iespēja saņemt autorizācijas datus un reģistrēties
3td e-grāmatu lasīšanai www.3td.lv

 

 

Maksas pakalpojumi

PakalpojumsAprakstsBiroja tehnikas lietošanas izmaksas
EUR bez PVN
Biroja tehnikas Canon IR C2220i lietošanas izmaksas
EUR bez PVN
Kopēšana, printēšana
A4 lapa 1 puse, melnbalta
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam


0,07
0,03

 0,03
Kopēšana, printēšana
A4 lapa abas puses, melnbalta
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,14
0,04
 0,05
Kopēšana, printēšana
A3 lapa 1 puse, melnbalta
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,14
0,06
 0,05
Kopēšana, printēšana
A3 lapa abas puses, melnbalta
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,21
0,09
 0,09
Kopēšana, printēšana
A4 lapa 1.puse, krāsaina, teksts
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,36
0,36
 0,08
Kopēšana, printēšana
A4 lapa abas puses, krāsaina, teksts
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,71
0,71
 0,15
Kopēšana, printēšana
A3 lapa 1.puse, krāsaina, teksts
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
  0,11
Kopēšana, printēšana
A3 lapa abas puses, krāsaina, teksts
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
 0,21
Kopēšana, printēšana
A4 lapa  krāsaina, attēls
Fiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam
0,71
0,71
 0,21
 SkenēšanaFiziskām un juridiskām personām
Izglītības iestādēm un personālam

0,14
0,07

Sūtījumi SBA kārtā

pasta izdevumi

Gida pakalpojumiEkskursija ar gida pakalpojumu
Pieaugušajiem un bērniem no 7gadu vecuma

0,70