Strenču pilsētas bibliotēka

Ar grāmatu jaunumiem iepazīties un pasūtīt var arī elektroniskā veidā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/3/home.aspx 
Piekļuves datus var iegūt reģistrējoties savā bibliotēkā. Iegūstot piekļuves datus, ir iespēja reģistrēties 3td e-grāmatu lasīšanai www.3td.lv

2021.gads

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021.

Grāmatu jaunumi aprīlī

Grāmatu jaunumi februārī

2020.gads

Grāmatu jaunumi decembrī

Strenču pilsētas bibliotēkas grāmatu saraksts  LNB projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”

Grāmatu jaunumi augustā

Grāmatu jaunumi jūnijā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Jaunās grāmatas martā

2019.gads

Grāmatu jaunumi septembrī

Gramatu jaunumi jūnijā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019

Grāmatu jaunumi februārī

2018.gads

Grāmatu jaunumi oktobrī

Grāmatu jaunumi mazajiem lasītājiem

Grāmatas bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

Grāmatu jaunumi aprīlī

Grāmatu jaunumi februārī

Preses izdevumi 2018.gadā

2017.gads

Grāmatu jaunumi decembrī

Grāmatu jaunumi oktobrī

Gramatu jaunumi septembrī

Grāmatu jaunumi jūlijā

Grāmatu jaunumi jūnijā

Grāmatu jaunumi maijā

Grāmatas bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017

Grāmatu jaunumi aprīlī

Grāmatu jaunumi martā

Grāmatu jaunumi februarī

Grāmatu jaunumi janvarī