Balso par kultūras projektiem Vidzemē

Atpakaļ

Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 25. aprīlim balsot par konkursam “Vidzemes kultūras programma 2021” iesniegtajiem projektiem. Ar balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta projektu vērtēšanas ekspertu komisija.  Balsot iespējams vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur var iepazīties ar visiem šogad konkursam iesniegto kultūras projektu aprakstiem. Autorizējoties vietnē ar latvija.lv, ikviens tiek aicināts balsot par trim dažādiem projektiem (nav iespējams balsot mazāk par trim projektiem). Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma.
Atbalstīsim projektus, kuri tiks realizēti Strenču novadā :
• Tārpeja uz 20. gs. sākuma laiktelpu Strenčos;
• Skroderu dienas no Vasaras Saulgriežiem līdz Adventam;
• Kultūrvides mantojuma saglabāšana un popularizēšana Valmieras novadā.