Balansā starp darba un privāto dzīvi

Atpakaļ

Piektdien, 5. martā, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) svinīgā tiešsaistes apbalvošanas ceremonijā saņēma LDDK Līdzsvara balvu 2020 kategorijā “Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam”. LDDK Līdzsvara balva šogad norisinās pirmo reizi un tās mērķis ir izcelt inovatīvu un veiksmīgu darba devēju labo praksi darbinieku atbalstam darba un privātās dzīves līdzsvarošanā.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: “Līdzsvara balva ir liels un patīkams pārsteigums mūsu komandai. Priecājamies, ka mūsu aktivitātes tiek novērtētas un pamanītas.  Mūsu Slimnīcas vīzijā jau esam norādījuši, ka vēlamies būt viena no labākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām valstī, kurā atgūt psihisko veselību un strādāt, tāpēc mērķtiecīgi to arī cenšamies īstenot. Īstenojot dažādus darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumus darbinieki ir apmierinātāki un laimīgāki, vienlaikus Slimnīca pierāda, ka arī tik komplicētā nozarē kā psihiatrija ir iespējams īstenot dažādus atbalsta pasākumus darbiniekiem, veicinot viņu labklājību un labbūtību. Esam pārliecināti, ka mūsu iestādes panākuma atslēga ir mūsu darbinieki, viņu neatlaidība un darba spējas un tas ir galvenais rādītājs. Paldies LDDK Līdzsvara balvas žūrijai par novērtējumu un paldies mūsu darbiniekiem par aktivitāti un iesaisti privātās un darba dzīves līdzsvarošanas pasākumos. Balva ir mūsu kopīgais sasniegums!”

Slimnīca saviem darbiniekiem jau vairākus gadus nodrošina neskaitāmas darba un privātās dzīves līdzsvarošanas aktivitātes un pasākumus, taču aplūkojot kategoriju “Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam” Slimnīcas darbiniekiem ir iespēja izmantot plašu pasākumu kopumu, t.i., Slimnīca piešķir papildu apmaksātas brīvdienas darbiniekiem ar bērniem, izmaksā pabalstu līdz 50% no noteiktās mēnešalgas reizi kalendārajā gadā par katru apgādībā esošo bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Slimnīca nodrošina arī vasaras darbu slimnīcas darbinieku bērniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Darbiniekiem, kuriem ir ģimenes pieaugums, slimnīca sarūpē dāvanu jaundzimušajam.

LDDK Līdzsvara balva 2020 tika pasniegta LDDK Starptautiskās konferences “Līdzsvars visiem” laikā. Līdzsvara balvu 2020 ieguva VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kategorijā “Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam”, PSIA “Ventspils reiss” kategorijā “Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai”, SIA “Wunder Latvia” kategorijā “Pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai” un AS “Sadales tīkls” kategorijā “Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīga darba režīma īstenošanai”.

 

Alīna Kitnere

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VSIA “Strenču PNS”

alina.kitnere@strencupns.lv