Audzēkņu uzņemšana Mūzikas skolā

Atpakaļ

Strenču Mūzikas skola 2020./2021.m.g.
8 mācību gadu laikā apgūsi:
Klavierspēli
Dziedāšanu (Kora klasē)
Vijoles spēli
6 mācību gadu laikā apgūsi:
Akordeona spēli
Kokles spēli
Pūšaminstrumentu spēli – flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, eifoniju, trombonu, mežragu, tubu.

Lai iestātos Mūzikas skolā nepieciešama:

vēlme mācīties mūziku

ierašanās uz iestājpārbaudījumu augustā!

Tajā tiks izvērtētas bērna:

– muzikālās dotības – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa un ritma izjūta

– vispārējā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām

Nepieciešamie dokumenti, stājoties skolā:

vecāku iesniegums (uz skolas veidlapas)

IESNIEGUMS_UZNEMSANA

– jāuzrāda dzimšanas apliecība

Mācību laikā apgūsi ne tikai kāda instrumenta spēli, bet būsi arī kora, vokālā ansambļa vai pūtēja orķestra dalībnieks un iegūsi jaunus draugus.

Gaujas iela 9, Strenčos, Strenču novadā
tel. 64715629, 26330551
e-pasts: muzikas.skola@strencunovads.lv

Pievienojies mums!