Atpakaļ

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Strenčos

Atbalsta fondi:

VARAM,


Īstenošanas periods:

10.2015. - 11. 2020.

Projekta mērķis:

VPVKAC ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes. VPVKAC iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros Strenču novads ir viena no 89 novadu pašvaldībām, kurā 2015. gadā pakāpeniski tiek izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Strenču novadā valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs darbosies Strenču novada pašvaldībā Rīgas ielā 7, Strenčos.

Dotāciju paredzēts izlietot:

  • VVKAC telpu remontam
  • Aprīkojuma iegādei
  • Mēbeļu iegādei
  • Darbinieku atalgojumam