Atpakaļ

Vidzeme iekļauj

Atbalsta fondi:

Eiropas Sociālais fonds


Īstenošanas periods:

10.2016. - 12. 2023.

Projekta mērķis:

Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Projekta numurs. (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003)

http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Vidzemes plānošanas reģions 2016.gadā kā vadošais partneris projektā ir uzsācis realizēt projektu “Vidzeme iekļauj”. Visas projekta darbības tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – 23 Vidzemes reģiona pašvaldībām, tajā skaitā Strenču novada domi, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru – internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”.

Projekta budžets:

Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.