Atpakaļ

“Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē”

Atbalsta fondi:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds


Īstenošanas periods:

03.2021. - 01. 2022.

Projekta mērķis:

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu un aprīkojumu ģimenes ārsta prakses vietā.

Specifiskā atbalsta mērķa grupa: ārstniecības iestādes.

ERAF finansējums:  85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Valsts budžeta finansējums:  9 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Pašvaldības finansējums:   6 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Projekta koordinators: Zaiga Auniņa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, tel. 64715657, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

Identifikācijas Nr. 9.3.2.0/20/A/048