Atpakaļ

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Atbalsta fondi:

ESF logo ansamblis


Īstenošanas periods:

01.2017. - 12. 2020.

Projekta mērķis:

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu – karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu – SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills – organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
 6. Karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
 7. Projekta kopējais finansējums: 21 645 410 EUR, tai skaitā:
  18 398 598 EUR – ESF finansējums ;
  3 246 812 EUR – valsts budžeta finansējums
  Projekta kontaktpersona pašvaldībā: Zaiga Auniņa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, t.: 64715657, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

Dokumenti lejupielādei

relize-par-projektu