Atpakaļ

CHRISTA- Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām

Atbalsta fondi:

Interreg Europe


Īstenošanas periods:

05.2016. - 03. 2020.

Projekta mērķis:

Aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu palielināšanu.

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

Uzlabot vietējās/ reģionālās attīstības stratēģijas un rīcības plānus, saskaņā ar ES politikas un Eiropa 2020 mērķiem, deviņos galamērķu reģionos; izstrādāt Kultūras tūrisma Rīcības plānu tā īstenošanai un ieviešanai Vidzemē.

Projekta partneri:
Projektā iesaistīti partneri no 10 Eiropas valstīm. Latvijā projekta ieviesējs ir Vidzemes Tūrisma asociācija, kas projektu realizēs kopā ar 13 partneriem Latvijā, tai skaitā, Strenču novada pašvaldību.

Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijas laikā: EUR 1 928,10

Projekta vadītāja: Madara Ribozola, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667,
e-pasts: tic@strencunovads.lv

Plašas fotogalerijas apskatāmas Facebook:

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com

Dokumenti lejupielādei

christa_1

christa_2