Atpakaļ

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Atbalsta fondi:

Eiropas Sociālais fonds


Īstenošanas periods:

01.2019. - 12. 2022.

Projekta mērķis:

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

 

Mērķa grupa:  – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši nolikuma 3.punktam.”

ESF finansējums: 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Valsts budžeta finansējums: 15 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Projekta koordinators: Zaiga Auniņa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, tel. 64715657, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv