Īstenojamie projekti

Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā

Uzlabot pilsētvides pievilcību un pakalpojumu pieejamību, rekonstruējot infrastruktūru pilsētas centrālajā laukumā vēsturiskajai ārtelpai pietuvinātā dizainā. Mērķis...

“Gaujas plostnieku tradīcija”  

Veicināt Gaujas plostnieku amata prasmju saglabāšanu un tālāknodošanu, un popularizēt Gaujas plostnieku tradīciju, kā Vidzemes kultūrvēsturiskā...

“Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Uzlabot dzīves vides kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu...

DESTI-SMART

Pilnveidot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot ilgtspējīgas mobilitātes, pieejamības un atbildīgas ceļošanas stratēģijas...

Vidzeme iekļauj

Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti...