Īstenojamie projekti

Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētvides pievilcību un pakalpojumu pieejamību, rekonstruējot infrastruktūru pilsētas centrālajā laukumā vēsturiskajai ārtelpai...

Vidzeme iekļauj

Projekta mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā...