Īstenojamie projekti

“Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Uzlabot dzīves vides kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt Strenču novada iedzīvotāju iniciatīvu...

Projekts “Kopā, tālāk, plašāk!”

Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Naukšēnu novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Beverīnas novada...

DESTI-SMART

Pilnveidot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot ilgtspējīgas mobilitātes, pieejamības un atbildīgas ceļošanas stratēģijas...

Vidzeme iekļauj

Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti...