Atgriežamies skolā!!!

Atpakaļ

Atbilstoši valdības lēmumam, sākot no šīs nedēļas 1. – 4. klašu skolēni iekštelpās klātienē drīkst mācīties 36 Latvijas novados, arī Strenču novadā.

Saņemot šo vēsti jau iepriekšējā nedēļā, gan bērni, gan vecāki pauda neslēptu prieku un atvieglojumu par novada domes uz skolas lēmumu mācības klātienē atsākt.

Pirmdienas rīts skolā bija pat emocijām bagātāks kā ne reti satikšanās brīdis 1.septembrī. Jaunāko klašu bērnus uz skolu pavadīja vecāki, uzkavējās un pauda sajūtas, ka mulsums, uztraukums un arī prieks ir kā otrreiz mācību gada laikā piedzīvota Zinību diena.

Darbīguma enerģija sākumskolas klasēs no bērniem plūst aumaļām visas nedēļas garumā. Protams, prioritāte šonedēļ ir ne tikai atsākt stundas, bet vairāk domāt par adaptāciju – saskarsme, skolas režīms, attiecības ar klases biedriem un skolotājiem. Tāpat īpaša uzmanība tiek pievērsta dienas laika sadalījumam, lai masku lietošanas dēļ būtu vairāk dinamisko paužu, āra nodarbību un pārtraukumu svaigā gaisā.

2.klases skolēni veicamo darbu sarakstā nedēļai ar savu iniciatīvu iekļāvuši arī “Labo darbu” aktivitāti, lemjot ieguldīt darbu un sakopt jau šonedēļ skolas rotaļu laukumu.

Strenču pamatskola ir viena no tām izglītības iestādēm Latvijā, kuras pirmās šonedēļ atsaukušās Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam rīkot klātienes nodarbības ārtelpās 5.-9.klasēm, ievērojot tā dēvēto “reģionu principu” mācību procesa organizēšanā.

Skola lēma pieņemt izaicinājumu un uzsākt pakāpenisku komunikāciju klasēm klātienē. Skolēnu aptaujas pirms pavasara brīvlaika liecina, ka skolēni ir noguruši no garās mājmācības, nereti nomākti un ierobežoti iespējās, nobažījušies par saviem mācību darba rezultātiem un saviem spēkiem tikt ar visu galā līdz mācību gada beigām.

Šonedēļ katra klase (5.-9.posmā) tikās reizi nedēļā. Nodarbības norisinājās gan pie skolas, gan pilsētvidē. Prioritātes skolotājiem organizējot procesu – savstarpējā saskarsme, aktīvs laiks svaigā gaisā un mācību priekšmetos pielāgoti videi mācību uzdevumi. Metodiski svarīgi, ka visas nodarbības klasēs vadīja 2 skolotāji – sadarbojoties, integrējot saturu un sasaistot uzdevumus.

Tā piemēram, 7.klase tikās otrdien. Klases audzinātāja dienu sāka ar komandas veidošanas uzdevumiem, lai atraisītu jauniešus. Tālāk jau sekoja matemātika Gaujmalā, kur pastaigas laikā jauniešiem bija uzdevums padomāt un nosaukt matemātiskos jēdzienus ar vienu un to pašu alfabēta burtu, galamērķī noskaidrot to alfabēta burtu, kas sastopams visbiežāk, grupu darbā atrast veidu kā dabā uzzīmēt riņķa līniju, izmērīt dažādos veidos riņķa līnijas garumu, diametru, aprēķināt riņķa līnijas garuma attiecību pret tās diametru un atrast pī skaitli, kuram ir īpaša diena marta mēnesī, no apkārtnē atrastiem čiekuriem salikt dažādus pieauguša izmēra rakstus un atrast veidu kā aprēķināt čiekuru skaitu nākamajām figūrām. Pēc pusdienām klase kopā ar skolotāju Lailu skolas stadionā realizēja teātra mākslas vingrinājumus – šim priekšmetam plašums un kustība ir pateicīgākais resurss mācībām.

Trešdien mācības ārpus klases izmantoja 9.klase, vingrinoties runāšanas prasmēm latviešu valodā un literatūrā. Tas lieti noderēs dzīvē un palīdzēs veikt monitoringa darbu, 9.klasi beidzot.

Ceturtdienu, 25.martu veiksmīgi Latvijas vēstures studijām izmantoja gan 5., gan 6.klase. Tāpat šīs dienas vēsturiskajos notikumos saturiski iekļāvās arī mūzikas mācību saturs. Veicot uzdevumus matemātikā, sociālajās zinībās, mūzikā, klases piestāja arī Birzītē, kur ir dabiska vide ’zaļajai klasei’ un iespēja iekurt ugunskuru, tādējādi pasaudzējot sevi no laika apstākļiem.

Šajā dienā Strenču stacijā pie piemiņas akmens 2. un 5.klases, noliekot ziedus un svecītes, dziedāja Latvijas himnu, 6.klase vienojās dziesmā “Div` dūjiņas gaisā skrēja”. Skolotāja Solvita: “Mūsu šīs dienas citāts: “Tikai cilvēkam būt un atvērtu sirdi turēt, kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes… Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes. Atvērtu atmiņu turēt un neaizmirst, tās daudzās dvēseles…””.

Pēc atkal satikšanās skolēni pārsteidz mūzikas skolotāju Ingu ar vēlmi vienkārši kopā ar klasi dziedāt. Iepriekš skolēni bieži labprātāk izvairījās vingrināt balsis. Pašreiz dziedāšanai telpās ir ierobežojumi, taču ārtelpās tas ir darāms. Skolotāja Inga labprāt vada stundu dabā – viss tiek paveikts uzreiz – skolēni ir vingrinājušies, skolotājai nav jāpavada garas stundas pie datora, caurskatot skolēnu iesūtītos darbus un rakstot desmitiem atgriezeniskās saites individuāli katram.

Nedēļu āra nodarbībās noslēdza 8.klase kopā ar klases audzinātāju un sporta skolotāju. Jauniešiem plānā bija pārgājiens, kas noder kā laba ieskaite sportā, uzdevumi ģeogrāfijā un sociālajās zinībās.

Nākamajā nedēļā pirms Lieldienām Strenču novads var turpināt mācības klātienē. Tāpat skola izmantos iespējas organizēt stundas svaigā gaisā vecākajām klasēm. Skolotājiem rodas arvien vairāk idejas realizēt mācības, kā arī dabīgs ir process ‘neraustīt’ mācību priekšmetos laiku, bet strādāt kopā. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, viss notiks.

Paldies pašvaldībai par atbalstu transporta organizēšanā! Paldies vecākiem par uzticēšanos! Mēs visi esam jaunos apstākļos, mācāmies pielāgoties.

Skola zina un tic, ka katrs no mums šajos apstākļos cenšas savas atbildības paveikt kā labāko, ko pašreiz spējam.