AKTUĀLI! Attālinātā mācīšanās Strenču Mūzikas skolā

Atpakaļ

Cienījamie mūsu skolas audzēkņi un vecāki!

Sākot ar 2020.gada 23.martu

Strenču Mūzikas skolā mācību process tiks organizēts attālināti.

   • Saziņai un uzdevumu nodošanai izmantosim e-pastu, WhatsApp, Jitsi.org., Facebook Mesenger, tālruni.
   • Mācību procesu attālināti katrs skolotājs organizēs individuāli.

(audio, video zvans, e-pasts) nosūtot video pamācības, mācību materiālus, uzdevumus, ierakstītus pavadījumus u.c., saņemot atgriezenisko saiti,

   • Informāciju par atgriezenisko saiti katrs skolotājs individuāli nodos audzēknim un/vai vecākam savstarpēji vienojoties par veidu, kā to veikt, līdz skolotāja norādītajam termiņam.
   • Ja radīsies situācija, kas liedz nodot izpildītos patstāvīgos darbus un iespēju sniegt atgriezenisko saiti ar uzdevumu izpildi, lūdzu sazinieties ar priekšmeta skolotāju.
   • II semestra mācību plānā ievietotie pārbaudījumi – ieskaites, kontroldarbi, konkursi u.c. laika posmā no 23.03.-14.04. nenotiks.
   • Neskaidrību gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar priekšmeta skolotājiem e-pastā vai pa telefonu. Ja nav zināmi tiešās saziņas kontakti, zvanīt skolas direktorei Raldai Ziemulei – 26330551.

Kopā mēs varam!