Aktīvi turpinās mācību priekšmetu olimpiāžu sezona

Atpakaļ

Gada pirmie 2 mēneši ierasti ir aktīvākais mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Jo īpaši plašas iespējas ir vecāko klašu skolēniem. Strenču novada vidusskolas jaunieši un skolotāji līdz šim uzdrošinājušies piedalīties gandrīz visās piedāvātajās olimpiādēs Valmieras pilsētas un novadu skolām.

LEPOJAMIES ar 9.klases skolēna Roberta RIŅĶA augsto sasniegumu matemātikas olimpiādē, iegūstot augsto 3.vietu. Skolotāja Gunta JANSONE.

PATEICĪBA Robertam RIŅĶIM par ļoti labo sniegumu latviešu valodas un literatūras olimpiādē – 5.vieta – un veiksmīgu dalību fizikas olimpiādē. Skolotājas Lāsma VĀVERE un Tija MISIŅA.

Tāpat Roberts uzdrošinājies piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas atklātajā inženierzinātņu olimpiādē.

Skolas PATEICĪBAS 9 .klases skolēniem Emīlam LIMANAM par dalību fizikas un vēstures olimpiādēs, un Matīsam Jēkabam BULIŅAM par dalību vēstures olimpiādē. Skolotāji Tija MISIŅA un Sarmīte KRŪZE.

Veiksmi skolēniem un skolotājiem vēl atlikušajos zināšanu un prasmju konkursos!