Aicinām Strenču novada iedzīvotājus un citus entuziastus piedalīties digitālās foto kolekcijas “Starp diviem kariem” izveidē!

Atpakaļ

Ikviens, kam personīgā arhīvā ir atrodamas fotogrāfijas no Strenču fotodarbnīcas laika posmā līdz Otrajam pasaules karam, aicināts ar tām padalīties digitālās foto kolekcijas izveidē. Fotogrāfijās var būt atainoti gan dažādi notikumi, gan dabasskati, gan cilvēku portreti, ģimenes svinības, nami pilsētā, lauku ainavas u.c. Lielisks papildinājums būtu, ja fotogrāfijai līdzi nāktu mutisks vai rakstisks atmiņu stāsts par attēlā redzamo.

Lūgums fotogrāfijas iesniegt Ivetai Encei Strenču novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļā, Rīgas ielā 7. Par saņemtajām fotogrāfijām tiks sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.  Pēc ieskenēšanas fotogrāfijas tiks atdotas atpakaļ to turētājam.

Jau iepriekš ziņojām, ka Strenču novadā īstenos Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu “Dāvja Spundes un viņa laikabiedru fotodarbu digitālās kolekcijas “Starp diviem kariem” izveide”, kura ietvaros  notiks senu fotogrāfiju vākšana, fotomateriāla izpēte, grupēšana, aprakstīšana, digitālo kopiju sagatavošana  un  sakārtošana atbilstoši grupām digitālās kolekcijas izveidei.

Projekta noslēgumā oktobrī Strenču bibliotēkā paredzēta Digitālās kolekcijas “Starp diviem kariem” prezentācija.

Projekta kopējais finansējums: EUR  1 100,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  100,00

Fonda/Valsts atbalsts: EUR  1 000,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv