Aicina piedalīties aptaujā par COVID-19 otrā viļņa ietekmi uz darba vidi

Atpakaļ

Kā pandēmijas otrais vilnis (2020. gada rudens – 2021. gada sākums) ir  ietekmējis mūsu darba un privāto dzīves līdzsvaru, attālinātā darba organizēšanu, prasmju pilnveidi un citas dzīves jomas? Pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Vidzemes Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas turpina izzināt šos jautājumus un aicina ikvienu Latvijā strādājošo iedzīvotāju aizpildīt anketu: šeit.

Aptaujas mērķis ir iegūt datus un tos salīdzināt ar pirmā viļņa rezultātiem, lai precīzāk identificētu problēmas, ar kurām saskaramies gan darba, gan ikdienas dzīvē. Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15-20 minūtes. Visas Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas. Plašāk par projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” apakšgrupas “Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā” (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) aktivitātēm: https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19

Paldies un veiksmīgu nedēļu!

Lilita Langovska
Vidzemes Augstskolas maģistrante, pētnieces asistente