Aicina darbā VPVKAC speciālistu

Atpakaļ

Strenču novada dome aicina darbā uz noteiktu laiku

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA SPECIĀLISTU

Amata pildīšanai nepieciešams:

  • Vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, vēlama praktiskā pieredze darbā valsts vai pašvaldību institūcijās, datorzināšanas lietotāja līmenī un svešvalodu zināšanas,
  • Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt klientu apkalpošanu,
  • Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējos kārtības noteikumus,
  • Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojot uzņēmuma pamatvērtības,
  • Spēja izprast Domes struktūru un darbību, valsts piedāvātajos pakalpojuma veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstoši pieprasījumam,
  • Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem,
  • Spēja izmantot biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus precīzai uzdevumu izpildīšanai,
  • Spēja veikt dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī,
  • Labas zināšanas par Latvijas administratīvo procesu, valsts pārvaldi, vides tiesībām, pašvaldību tiesībām un elektronisko pārvaldi, to reglamentējošiem tiesību aktiem.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 31. janvārim uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv  vai iesniegt domes kancelejā (Valkas iela 16, Strenči) ar norādi VPVKAC speciālista vakancei.